690پایگاه کمیته امدادبرای جمع آوری کمک های مردم درچهارمحال وبختیاری آماده شد ......................................................................
شهرکرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/86 داخلی.اجتماعی.کمیته.امداد مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره ) چهارمحال وبختیاری گفت:امسال در راستای کمک به افراد نیازمند در استان 690پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در جشن نیکوکاری در این استان مهیا شده است.
"علیرضا ظهیری" روز دوشنبه در گفت وگو باایرنا افزود: 190پایگاه از این تعدادثابت،36پایگاه سیار و500 پایگاه در نیروهای مقاومت بسیج استان دایر است.
به گفته وی، امسال جشن نیکوکاری با شعار"اکرام نبوی ،احسان حسینی و شور نیکوکاری" برگزار می شود.
وی گفت: پارسال مردم نوعدوست و خیراندیش استان یک میلیاردو 672 میلیون ریال دراین جشن به نیازمندان کمک کردند که پیش بینی می شود این میزان امسال به دو میلیارد ریال افزایش یابد.
ظهیری، زمان برگزاری جشن نیکوکاری دراستان را همزمان با سراسر کشور 16 اسفند ماه ذکرکرد و گفت: در راستای کمک به نیازمندان واقعی جمع آوری کمک ها تا پایان سال ادامه دارد.
وی گفت:پس ازجمع آوری کمک های جشن نیکوکاری مبالغ و کالاها جمع آوری شده به سرعت بین مددجویان زیرپوشش این نهاد توزیع خواهد شد.
به گزارش ایرنا، هم اکنون بیش از80 هزار نفر زیر پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان چهارمحال وبختیاری قراردارند.ک/3 7360/671/546 شماره 150 ساعت 12:19 تمام