استاندار کردستان: طرح مقاوم سازی منازل روستایی عامل توسعه روستاها است # سنندج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/08/86 داخلی.اقتصادی.استانداری.مسکن.روستایی. استاندار کردستان طرح مقاوم سازی منازل روستایی را حرکتی در راستای تحقق برنامه های توسعه روستایی از طریق کاهش خسارت ناشی از حوادث طبیعی دانست. " اسماعیل نجار " روز شنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح هادی روستای " کپک " از توابع شهرستان دیواندره افزود : روستاهای استان با برخورداری از امنیت مطلوب به عنوان زیر ساخت اصلی توسعه در مسیر صحیح بهره مندی قرار گرفته است. وی طرح مقاوم سازی منازل مسکونی روستاها را به ابتکار دولت برای کاهش خسارت های مادی و معنوی ناشی از حوادث طبیعی دانست و گفت: با مقاوم سازی منازل روستایی اعتباراتی که برای جبران خسارت هزینه می شود به سمت توسعه، عمران و آبادانی روستاها جهت گیری می شود. وی افزود: دولت مقاوم سازی 200 هزار واحد مسکونی را سالیانه در دستور کار دارد که با پیگیری ریاست جمهوری به 300 هزار واحد افزایش یافته است. استاندار کردستان خواستار همکاری و تعامل بیشتر روستاییان برای تسریع در اجرای طرحهای هادی و مقاوم سازی شد. رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان نیز در این بازدید از اختصاص 585 میلیارد ریال در سال جاری برای مقاوم سازی 9 هزار واحد مسکونی خبر داد. " محمدرضا رضافرح " گفت: در دو سال گذشته 670 میلیارد ریال برای مقاوم سازی 12 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی اختصاص یافت که مقاوم سازی پنج هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است. برای اجرای طرح هادی روستای کپک با 150 خانوار بیش از یک میلیارد ریال هزینه شده است.ک/2 568/610/1139