سردار عزتی: وجود انسانهایی با روحیه ی شهیدان، نیاز امروز کشور است ...............................................................
زنجان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/10/86 داخلی.اجتماعی.بسیج.روحیه.شهیدان.
فرمانده دانشکده افسری دانشگاه امام حسین (ع) گفت: وجود انسانهای فداکار، توانمند و دارای روحیه ی شهیدان، از نیازهای امروز کشور است.
سردار "منصور عزتی" روزپنجشنبه درهمایش خانواده های شهدای استان زنجان، تدبیر و درستی انجام کار را نیز از ضرورت های جامعه کنونی دانست و افزود: امروز، خون شهیدان انقلاب اسلامی ادامه ی راه آنان رااز ما مطالبه می کند.
وی، بابیان اینکه دنیاطلبی، نامردی و ناخالصی درمنطق شهیدان جای نداشت، اظهارداشت: حقانیت انقلاب اسلامی و خون شهیدان مانع از رسیدن دشمنان به اهداف خود در ایران شده و از این پس نیز خواهدشد.
سردار عزتی، افزود: دشمنان و معاندان، از سالهای شکل گیری جمهوری اسلامی تاکنون توطئه و دسیسه های بسیاری را برای نابودی این نظام بکار برده و در این راه هزینه های هنگفتی را متحمل شده اند.
فرمانده دانشکده افسری دانشگاه امام حسین (ع)، باتاکید بر اینکه دشمنان تاکنون به خواسته های خود در ایران اسلامی نرسیده اند، اضافه کرد: تا زمانی که روحیه ی شهادت طلبی در ملت ایران وجود دارد، بدخواهان این نظام همچنان از دستیابی به اهداف خود ناکام خواهند ماند.
وی، بابیان اینکه ملت ایران عزت ، شرف و آبروی خود را مدیون خون شهدا هستند، گفت: هم اکنون شعاع انقلاب اسلامی، جای جای جهان اسلام را فرا گرفته و آزادیخواهان دنیا از این انقلاب و بنیانگذار آن الهام گرفته اند.
سردار عزتی تصریح کرد: شهیدان مردانه ایستادند تا مردم ایران روز به روز عزیزتر و سربلندتر از گذشته باشند.
به گفته ی وی، امروز وجب به وجب خاک جبهه های دفاع مقدس ، حدیث پایداری و ایثار فرزندان شهید این مرز و بوم را بازگو می کند.ک/2 596/595/587 شماره 256 ساعت 13:44 تمام