استان اردبیل در خرید گندم از کشاورزان رتبه چهارم کشور را دارد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/10 اقتصاد.بازرگانی.گندم اردبیل- مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: استان امسال با خرید 215 هزارتن گندم از کشاورزان رتبه چهارم کشوری را کسب کرد.
محمدرضا یزدانی روزشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای بهبود هر چه بیشتر آردهای استحصالی، هم اکنون اختلاط گندم در کارخانجات تولید آرد استان انجام می شود.
وی گفت: دولت امسال برای تامین یارانه آرد مصرفی استان حدود 510 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
وی افزود: سرانه آرد تخصیصی به استان 13 کیلوگرم است که جزو بالاترین سرانه ها در کشور است.
وی، از فعال بودن 350 نانوایی آزادپز و حدود 640 نانوایی سهمیه پز در شهرستان اردبیل خبر داد و گفت: امسال 300 نفر از نانوایان این شهرستان تحت آموزشهای لازم قرار گرفته اند که این رویه در سال آینده در سایر شهرستانهای استان هم ادامه خواهد یافت.
618/594/587 شماره 056 ساعت 11:31 تمام