متقاضیان احداث مسکن در گلمانخانه ارومیه پروانه ساخت می گیرند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/10/11 اقتصاد.مسکن.پروانه ارومیه- معاون عمرانی استاندارآذربایجانغربی گفت: متقاضیان احداث مسکن درشهرک گلمانخانه ارومیه پروانه ساخت می گیرند.
درجلسه ای که روزچهارشنبه، به منظور بررسی مسایل و مشکلات موجود شهرک گلمانخانه ارومیه تشکیل شد پس از بحث و بررسی نیازها و راهکارهای مدیریت مطلوب این شهرک، مقررشد شهرداری ارومیه علاوه بر استقرار مدیریت محلی در منطقه، به تعاونیهای مسکن معرفی شده برای آغاز عملیات پروانه ساخت صادر کند.
معاون عمرانی استاندارآذربایجانغربی، دراین جلسه با بیان اینکه تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز این شهرک از اولویتهای کاری مدیریت استان است، گفت: از دغدغه های اصلی ما تامین آب این منطقه بود که عملیات اجرایی مرحله نخست طرح انتقال آب آن آغاز شده است.
محمدباقر عفتی داریانی افزود: منطقه گلمان درراستای توسعه شهر ارومیه و پاسخگویی به نیازهای خدماتی و رفاهی آن طراحی شده است و دستگاههای خدماتی باید نیازهای زیربنایی آن را سریعا تامین کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجانغربی نیز در این جلسه گفت: مرحله نخست عملیات اجرایی طرح تامین آب آشامیدنی منطقه گلمان ارومیه آغاز شده است.
فرید خلیل زاده، با تشریح آخرین وضعیت اجرای خدمات زیربنایی منطقه گلمان افزود: این طرح درقالب تامین آب 50 هزارخانوار منطقه گلمان ارومیه آغاز شده و برای اجرای آن بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی گفت: مرحله نخست این طرح شامل حفر سه حلقه چاه عمیق، احداث ایستگاه پمپاژ، احداث هشت کیلومتر خط انتقال و ساخت مخزن پنج هزارمترمکعبی است که عملیات اجرایی آن با تعیین پیمانکار آغاز شده و تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.
براساس طرح جامع ارومیه، منطقه گلمان درقالب سه هزار هکتار طرح توسعه شهر ارومیه طراحی و در وسعت بیش از 180 هکتار زمین ساخت 10 هزار واحد مسکونی در آن پیش بینی شده است.
582/581/587 شماره 114 ساعت 11:28 تمام