مدیرعامل شرکت نفت گچساران بر گسترش تفکر مشارکتی در امور تاکید کرد .................................................................
گچساران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/10/87 داخلی.اجتماعی.همایش.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بر گسترش تفکر مشارکتی در اجرای امور تاکید کرد.
مهندس عبدالحسین بشیری روز دوشنبه در همایش نظام مشارکت در گچساران افزود: گسترش تفکر مشارکتی در شرکت نفت و سایر دستگاههای اجرایی گچساران با توجه به شتاب روز افزون ارتباطات امری ضروری است .
وی ادامه داد: تفکر مدیران اجرایی باید براساس مشارکت باشد زیرا یک مدیر به تنهایی نمی تواند کارهای اجرایی را سر و سامان دهد.
او اظهار داشت: با ایجاد سیستم مشارکتی در دستگاههای اجرایی از جمله شرکت نفت ، نوع نگاه مدیران و سایر کارکنان به امور بهتر می شود.
بشیری گفت: البته نظام مشارکتی باید از یک سو مورد قبول واقع شود و از سوی دیگر در حالت ثبات و یک نواختی قرار نگیرد.
مدیرعامل موسسه توسعه و فرهنگ مشارکت کشور هم در این همایش گفت: مدیران اجرایی که می خواهند برای اجرای امور اداری با کارکنان خود مشارکت کنند لازم است به تعداد کارکنان خود ، چشم برای دیدن ، گوش برای شنیدن ، دست برای اجرا ، پا برای دویدن و قلب برای احساس کردن داشته باشند.
احمد بزرگیان افزود: مدیران اجرایی باید قدرت اندیشیدن داشته باشند و به نحو شایسته از حقوق کارکنان خود دفاع کنند.
وی ادامه داد: در نظام مشارکت ، تمام عقلها ، ایده ها و اندیشه های کارکنان مورد توجه قرار می گیرد .
به گفته وی ، بدنبال مشارکت ، میزان کج رفتاریهای کارکنان و مدیران اجرایی در هر نهاد دولتی بطور چشمگیری کاهش می یابد .
وی گفت: مهمترین اولویت نظام مشارکت ، گوش دادن مدیران اجرایی به سخنان کارکنان خود و فراهم کردن احساس مالکیت در آنهاست.
بزرگیان ، ازبین بردن حاشیه نشینی ، توانمند کردن افراد و دادن اختیارات بیشتر به انان را از هنرهای مدیریت در نظام مشارکت برشمرد.
وی افزود: کاهش چشمگیر خطای مدیران اجرایی و بهبود روابط مدیران و کارکنان از جمله نتایج مدیریت مشارکتی محسوب می شود.
همایش یک روزه نظام مشارکت با شرکت کارشناسان ، مدیران اجرایی گچساران و کارشناسان شرکت نفت در گچساران برگزار شد.ک/2 566/675 شماره 353 ساعت 17:37 تمام