شرکتهای ایرانی درنمایشگاه سلیمانیه 200میلیون دلار قرارداد بستند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/10/02 اقتصاد.دستاورد.نمایشگاه کرمانشاه - رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان کرمانشاه اعلام کرد: درنمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی درسلیمانیه عراق، شرکتهای ایرانی 200میلیون دلار قرارداد با طرف عراقی منعقد کردند.
کیوان کاشفی روزدوشنبه درگفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: استان کرمانشاه به عنوان متولی برگزاری این نمایشگاه کارنامه موفقی داشت و بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت کشورامتیاز بالایی ازاین حیث کسب کرده است.
وی با تقدیر ازدستگاههای اداری استان دربرگزاری این نمایشگاه گفت: نباید دستاوردهای چنین نمایشگاهی را فراموش کنیم بلکه باید با تداوم برگزاری این گونه نمایشگاهها و اعزام تورهای تجاری این روند مثبت را حفظ نماییم.
وی افزود: یکی ازتجاربی که دراین نمایشگاه بدست آمد این نکته مهم بود که برای بقا و حضور پررنگ دربازارعراق باید به سرعت به سمت و سوی استانداردسازی و شیوه های نوین بسته بندی به خصوص درزمینه مواد غذایی حرکت نماییم.
وی ادامه داد: برای همین منظور امروز شرکت کنترل کیفیت بین المللی را برای نظارت برکیفیت کالاهای صادراتی و همچنین بسته بندی این اقلام دربازارچه مرزی پرویزخان مستقر نموده ایم و طرف عراقی هم پذیرفته که هرآنچه مورد تایید این شرکت باشد را بدون نیاز به آزمایشگاه و سایر آزمونها بپذیرد.
کاشفی همچنین حضور پررنگ غرفه گردشگری و صنایع دستی درنمایشگاه سلیمانیه را برای اولین بارازدیگر دستاوردهای این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: با توجه به غنای جاذبه های توریستی و صنایع دستی کشورمان می توان امیدوار بود که زمینه برای حضور گردشگران کشور عراق و کمک به صادرات غیرنفتی کشور و استان بیش از پیش شود.
وی برلزوم برگزاری نمایشگاههای تخصصی به ویژه درزمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی درکشورعراق تاکید کرد و گفت: آنچه که دربلند مدت می تواند ضامن بقای ما دربازار مستعد عراق باشد همین امرصدور خدمات فنی و مهندسی است و امیدواریم دراین راستا شاهد برپایی نمایشگاههای دیگری درمناطق مرکزی و جنوب عراق باشیم.
وی درخصوص پرداخت یارانه های نمایشگاه سلیمانیه که از قبل قراربود بین 70 تا 100 درصد آن را به شرکتهای حاضر بپردازند، گفت: با رایزنیهای به عمل آمده با سازمان توسعه تجارت قرارشده این یارانه ها را بپردازیم تا مشوقی برای ادامه حضور شرکتهای توانمند ایرانی در نمایشگاههای آتی درعراق باشد.
وی بازخورد برپایی چنین نمایشگاههایی در خارج از مرزها را کمک به روان شدن چرخه تولید، اشتغالزایی و در نهایت تبدیل استان به قطب صنعتی کشورعنوان کرد.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین از صادرات 755میلیون دلاری کالا ازمرزهای استان در هشت ماهه سال جاری به عراق خبر داد و گفت: ازاین رقم 300 میلیون دلار سهم خود استان کرمانشاه بوده است.
نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی با محوریت استان کرمانشاه اواخر ماه گذشته به مدت پنج روز با حضور240شرکت تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی در سلیمانیه عراق برگزارشد.
571/566/587 شماره 283 ساعت 15:43 تمام