سرمایه گذاری دراستان کردستان، تحت الشعاع اقتصاد زیرزمینی قراردارد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/10/02 اقتصاد.سرمایه گذاری .قاچاق کالا.توسعه سنندج- رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان گفت: زودبازده بودن سرمایه گذاری دربخش اقتصاد زیرزمینی دراستان سبب شده که جلب سرمایه گذاری قانونی با بی رغبتی مواجه شود.
کیومرث امیری روزدوشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متاسفانه درآمدی که از طریق نامشروع و قاچاق کالا بدست می آید، موجب ایجاد فاصله بین سرمایه ها با حوزه اقتصادی استان شده است.
وی به بازگشت سریع سرمایه دراقتصاد زیرزمینی و عدم هرگونه محدودیت درآن اشاره کرد و گفت: این مساله موجب شده برخی از افراد دراستان سرمایه گذاری خود را به بخش قاچاق کالا هدایت کنند که این امرمنافع بلندمدت منطقه و کل جامعه را تهدید می کند هرچند به طور موقت برای فعالان آن سود داشته باشد.
وی افزود: اگراین افراد به صورت قانونی اقدام به سرمایه گذاری کنند می توانند استان کردستان را با جهش اقتصادی در تمام حوزه ها روبرو نمایند.
وی سرمایه گذاری دراقتصاد زیرزمینی را تنها موجب منفعت یک شخص و افراد بسیارمحدودی دانست و گفت: این مساله موجب ایجاد فاصله طبقاتی بسیارزیادی درجامعه می شود.
وی همچنین گفت: با سرمایه گذاری دربخش قانونی می توان تمام مردم جامعه را ازمزایا و منافع آن شریک کرد و تنها به بعد شخصی سرمایه گذاری توجه نکرد وی اظهارداشت: استان کردستان امروز بیش ازهرزمان دیگری نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است اما متاسفانه برخی از افراد دراستان که بنیه مالی خوبی هم دارند، سرمایه گذاری نمی کنند.
وی توسعه و پیشرفت استان کردستان را نیازمند حمایت تمام مردم و مسوولان دانست و گفت: دولت در این راستا قدم های بسیار خوبی برداشته و نیاز به همراهی و همکاری مردم نیز دارد.
وی افزود: هریک ازمردم در حد و توان خود می توانند به رشد سرمایه گذاری دراین استان کمک کنند.
وی مرزی بودن استان کردستان را ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری و تولید و درنهایت صادرات آن دانست وگفت: اما متاسفانه از مرزی بودن استان درزمینه قاچاق کالا استفاده می شود که امرناخوشایندی است.
امیری که دبیر ستاد تشویق سرمایه گذاری خارجی کردستان نیز هست گفت: رسمی شدن مرز باشماق امر میمون برای استان و منطقه بود که تبعات مثبت آن را امروز درجامعه مشاهده می کنیم.
وی رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را از ویژگیهای مثبت این اقدام دولت دانست و گفت: سرمایه گذاری بیشتر افراد بومی می تواند شتاب بیشتر و بهتری به رونق اقتصادی منطقه دهد.
امیری افزود: دولت با اعطای تسهیلات و قایل شدن امتیازات فراوان برای سرمایه گذاران ازتمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی استقبال می کند.
استان کردستان 240 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.
610/587 شماره 263 ساعت 15:12 تمام