سیلاب سه میلیارد ریال به بخش کشاورزی ایلام خسارات واردکرد .......................................................
ایلام ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/10/87 اجتماعی .حوادث. سیل ایلام - یکــی از نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: سیلاب های اخیر در جنوب استان ایلام بیش از سه میلیارد ریال به بخش کشاورزی منطقه خسارت وارد کرده است.
"علی عزتی" روز دوشنبه در بازدید از طرحهای کشاورزی شهرستان دهلران به خبرنگار ایرنا گفت : سیلاب های اخیر در منطقه دهلران و مهران در جنوب استان ایلام حدود 70 درصد به طرحهای زیربخش کشاورزی شامل طرحهای پخش سیلاب و سیل- بند را تخریب کرده است.
وی افزود: طرحهای سیل بندو پخش سیلاب واقع در دشت عباس، اکبر و بیات به طور کامل و در بخشی از زمینهای کشاورزی تخریب شده اند.
وی گفت: مسوولان ضمن برآورد خسارتهای وارده، برنامه ریزی در خصوص پرداخت خسارتها را مد نظر داشته باشند وباید خسارتهای ناشی از سیلاب را در بخشهای مختلف به کشاورزان پرداخت کنند.
شهرستان 65 هزار نفری دهلران با 100 هزار هکتار زمین کشاورزی مهم ترین منطقه کشاورزی استان ایلام محسوب می شود.
7172/633/546 شماره 133 ساعت 12:43 تمام