انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان برگزار شد .....................................................................
اصفهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/09/87 داخلی.اقتصادی.نظام صنفی.رایانه انتخابات هیات مدیره و جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان برگزار شد.
مسوول دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان به ایرنا گفت: در این انتخابات 9 نفر اعضای اصلی هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان در شاخه شرکت ها،سه نفر اعضای اصلی در شاخه فروشگاه ها،بازرس و مشاورنظام صنفی انتخاب شدند.
"حمید کاظمی"افزود:انتخابات هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان با حضور150 عضو سازمان و با مجموع 188 حق رای برگزار شد.
وی گفت:بر اساس نتایج انتخابات9 نفر اعضای اصلی هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان در شاخه شرکت ها،کاظم آیت اللهی،محمد اطرج ، سعادت پاشا، محمدحسین رضائیان،منیژه سلطان الکتابی،مجید کرباسچی،مهدی گل محمدی ، مسعود نژادستاری و جعفر نفیسی و اعضای علی البدل علیرضا سجادیه و حامد پاک طینت انتخاب شدند.
کاظمی افزود: فرشاد جعفریان، مسعود حیدری و حمید کاظمی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و احمد امینی به عنوان عضو علی البدل در بخش فروشگاهها انتخاب شدند.
به گفته وی، همچنین نگار مجمع در شاخه مشاوران و علیرضا عارف نژاد به عنوان بازرس نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان معرفی شدند.
وی تصریح کرد: در جلسه مجمع عمومی به مواردی مانند عملکرد سال منتهی به شهریورماه 1387 گزارش صورتهای مالی سال منتهی به شهریورماه،صورتهای مالی سازمان و بودجه پیشنهادی سال 1388 اشاره شد.
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان از آبان ماه سال 1385 فعالیت خود را در این استان آغاز کرد.
543 شماره 012 ساعت 09:09 تمام