ارتفاعات و دامنه "زردکوه بختیاری"درشهرستان کوهرنگ سفیدپوش شد .............................................................
شهرکرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/08/87 داخلی.اجتماعی.هواشناسی .بارش برف بخشدارمرکزی کوهرنگ گفت: درپی بارش باران و برف که ازشب گذشته دراین شهرستان آغاز شد،ارتفاعات و دامنه"زردکوه بختیاری"سفیدپوش و چهره زمستانی گرفت.
"ستار فرهادنیا"روز دوشنبه درگفت وگو باایرنا،افزود: بارش که از شب گذشته دراین منطقه آغاز شده وهم اکنون نیزادامه دارد که تردد خودرو سبک در محور خاکی گردنه"عسل کشان"دهستان موگویی غیرممکن کرده است.
وی،از استقرار چهار گروه راهداری در محورهای سخت گذر بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای بازگشایی محورهای اصلی و فرعی منطقه برفگیراین شهرستان انجام شده است.
کارشناس اداره هواشناسی چهارمحال وبختیاری نیز گفت: در پی ورود یک سیستم بارش زا به منطقه، هوای این استان را تحت تاثیر قرار داده است.
"مهران چراغپور"افزود: گزارش های صبح امروز(دوشنبه )ایستگاه های هواشناسی شهرستان های کوهرنگ ،لردگان ،فارسان و شهرکرد میزان بارش را بترتیب 2/3 ،4/6،5/3و9/1 میلی متر اعلام شده است .ک/3 555/671/546 شماره 012 ساعت 09:06 تمام