رییس سازمان بسیج هنرمندان کشور: هنرمند متعهد، هنر دینی می آفریند ................................................................
بوشهر، خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/8/87 داخلی.فرهنگی.هنرمندان.بسیج.
رییس سازمان بسیج هنرمندان کشورگفت:هنرمند متعهد،برای ترویج فرهنگ دینی و ارزش های اسلامی هنر دینی می آفریند.
سردار حسین قنادیان چهارشنبه در نشست نخستین کانون تفکر منطقه ای بسیج هنرمندان در بوشهر افزود: امور فرهنگی نباید صرفا به مقابله با تهاجم فرهنگی محدود شود بلکه باید به تولید آثار فاخر فرهنگی نیز توجه شود.
وی اظهارداشت:نگاه هنرمندان بسیجی به آثار تولیدی باید برگرفته از نگاه اصیل اسلامی و از منظر انقلاب باشد.
قنادیان بیان کرد: حالات هنرمند بسیجی باید طوری باشد که هنرمند خود را به طور مداوم در حال انقلاب تصور کند.
وی اضافه کرد:باتوجه به کثرت دشمنان انقلاب اسلامی، هنرمندان بسیجی باید هنری خلق کنند که نتیجه آن تربیت انسانها باشد.
قنادیان با بیان اینکه تمامی تولیدات هنری در دنیا با نگاه انقلاب متفاوت است گفت: نگاه هنرمندان بسیجی نسبت به هنری که می خواهند به جامعه عرضه کنند باید برگرفته از فرهنگ اسلامی و نگاهی هوشمندانه باشد.
رییس سازمان بسیج هنرمندان کشورافزود:هنرمند انقلابی صبور،تلاشگر و آرمان انقلابی جز لاینفک اوست و در مقابل مشکلات و مصائب انقلاب دردآشنااست.
وی یادآورشد:هنرمندان بسیجی در مقابل نامهربانی های نامحرمان انقلاب صبر و حوصله کنند و با خلق آثار فاخر به ماندگاری ارزش های دینی و حفظ فرهنگ انقلاب کمک کنند. ک/2 628/539/675 شماره 390 ساعت 18:59 تمام