تپه شیخی آباد دینور در کرمانشاه از نخستین سکونتگاه های بشر شناخته شد ....................................................................
کرمانشاه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/06/87 داخلی.فرهنگی.میراث فرهنگی.
کاوشهای اولیه هیات باستان شناسی ایرانی ـ انگلیسی در تپه شیخی آباد ، روستای "کرتویج" از منطقه دینور نشان از قدمت یکجانشینی در این منطقه در بیش از 9 تا 10 هزار سال پیش دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، هیات ایرانی ـ انگلیسی باستان شناسی زاگرس مرکزی به سرپرستی دکتر "یعقوب محمدی فر" از دانشگاه بوعلی سینا و همکاری تیم پروفسور " راجر متیوس " از دانشگاه لندن با هدف مطالعه دوره نوسنگی زاگرس در تپه شیخی آباد به داده هایی دست یافتند.
سرپرست گروه باستان شناسی تپه شیخی آباد دینور گفت: این تپه یکی از نخستین دهکده هایی است که بشر در آن استقرار یافته است.
دکتر "محمدی فر" افزود: این محدوده یک هکتاری دارای دو بافت مسکونی می- باشد که در اطراف آن غارهایی مشاهده می شود و غارنشینان بعد از دوره های مختلف غارنشینی در یک منطقه غنی از لحاظ فرآورده های دام مانند غزال، ماهی ، بز وحشی و همچنین گیاه وحشی سکنی گزیده اند.
وی گفت: در این کاوش بقایای این حیوانات وحشی به همراه عدس و جو وحشی به میزان زیاد شناسایی شده است که می تواند بیانگر این موضوع باشد که در این محل روند اهلی سازی اولیه عدس و جو در این محدوده انجام گرفته است و این امری مهم برای باستان شناسی کل جهان است.
وی افزود: یکی از مسایل عمده در زاگرس مرکزی شناخت دوران تولید غذا و روند اهلی سازی دام وگیاه است که تپه شیخی آباد کرتویج در بخش دینور یکی از مهمترین سایتهایی است که می تواند این اطلاعات را به ما بدهد.
وی در خصوص دوره های تاریخی ادوار زندگی بشر گفت: دوران سنگ به چند مرحله تقسیم می شود که شامل پارینه سنگی ، فراپارینه سنگی ، و نوسنگی است که مرحله نوسنگی نیز خود در دو مرحله نوسنگی بدون سفال و با سفال است.
وی گفت: این سایت بعد از سایتهای سراب، آسیاب و گردان و گنج دره هرسین پنجمین سایتی است که این اطلاعات را به ما می دهد و می تواند بسیار مهم باشد.
وی گفت: این سایت پایگاهی مناسب برای باستان شناسی است که می خواهد مراحل تولید غذا را برای بشر اولیه مطالعه کند.
سرپرست تیم انگلیسی این کاوش نیز گفت: شواهد اولیه کاوش در این تپه نشان می دهد که ما در ابتدای هزاره هشتم هستیم.
پروفسور "راجر متیوس" افزود: در این کاوش بحث باستان شناسی اقتصادی و اجتماعی را مدنظر داریم و مطالعه بر روی بافت خانه ها و ویژگیهای معماری چینه ای در این مکان می بینیم.
وی افزود: پس از نتایج کربن 14 با قاطعیت خواهیم گفت که این محل اولین سکونت گاه بشر بوده است.
پروفسور متیوس افزود: شواهد گونه شناختی ابزار سنگی نشان می دهد که لایه A این سایت قدیمی تر از لایه D گنج دره است و ما باسایتی مواجه هستیم که می تواند دو هزار سال خلاء مطالعاتی از پارینه سنگی تا نوسنگی را پر کند.
وی افزود: در لایه رویی توانسته ایم که آثار دهکده را شناسایی کنیم ، با توجه به کارهای ژئوفیزیکی عمق لایه های ما به گونه ای است که می توان این اطلاعات را در آینده کامل تر کند.
در همایش باستان شناسی غرب که در سال 85 در کرمانشاه برگزار شد دانشگاه بوعلی همدان مقاله ای در بررسی دو هزار تپه باستانی ارائه کرد و باستان شناسان حاضر در همایش به این نتیجه رسیدند که باستان شناسی زاگرس ـ هلال حاصلخیز که قبل از انقلاب اسلامی ایران انجام شده کامل نیست و در پی گیری موضوعات قبلی پروژه ای تحت عنوان باستان شناسی زاگرس مرکزی تعریف و مهمترین نقاطی که شناسایی شد تپه شیخی آباد روستای کرتویج از منطقه دینور و تپه جانی در حمیل اسلام آباد می باشد که کار کاوش بر روی آن آغاز شده است.
پیش از این باستان شناسان تپه گنج دره هرسین با هشت هزار سال قدمت را نخستین سکونتگاه بشر اعلام کرده بودند.
7452/567/1139 شماره 227 ساعت 13:08 تمام