تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به 10 میلیون نفر افزایش می یابد ...................................................................
اردبیل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/87 داخلی.اجتماعی.تامین اجتماعی.بیمه.
معاون اموراستان های سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان تلاش می کند تا تعداد بیمه شدگان اصلی زیرپوشش خود را در کشور به 10 میلیون نفر افزایش دهد.
محمدباقر تاجیک، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرناافزود: در صورت تحقق این امر تعداد بیمه شدگان کشور با احتساب افراد تبعی به 38 میلیون نفر خواهد رسید.
او گفت: در زمان حاضر شش میلیون و 700 هزار نفر به عنوان بیمه شده اصلی در کشور زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی می باشند.
وی افزود: در سازمان تامین اجتماعی کار گروهی برای حذف شیوه نامه های دست و پاگیر تشکیل شده است و برای زیر پوشش قرار دادن تمام آحاد جامعه این سازمان همه توان خود را به کار گرفته است.
تاجیک، تاکید کرد: این سازمان برنامه ها و فعالیت های وسیعی را برای سرمایه گذاری در بخش های گوناگون شروع کرده تا دیگر بویی از ورشکستگی در این سازمان به مشام نرسد.
وی افزود: در بخش درمان نیز تلاش بر این است که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از 80 درصد جمعیت کشور نباشد.
او گفت: ادارات کل تامین اجتماعی استان هایی که مسوولیت خود را در زمینه سرمایه گذاری و زیر پوشش قرار دادن بیمه شدگان به نحو مطلوب انجام دهند، مورد تقدیر و تشویق سازمان تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.ک/3 592/587 شماره 278 ساعت 15:01 تمام