قرارداد شش بازیکن تیم سپاهان در هیات فوتبال اصفهان ثبت شد .........................................................
اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/87 داخلی.ورزشی.فوتبال هیات فوتبال استان اصفهان اعلام کرد: قرارداد شش بازیکن تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در دفتر این هیات ثبت شده است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان ، قرارداد "بهمن طهماسبی" از تیم مقاومت سپاسی شیراز و "امیرهوشنگ سعادتی" از تیم داماش ایرانیان شب گذشته در این هیات ثبت شد.
هیات فوتبال استان اصفهان بازیکنان جدید تیم سپاهان که قراردادشان در این هیات به ثبت رسیده است را به شرح زیر اعلام کرد: 1 - هادی جعفری دوفصل تمدید شده است 2 - عبدالوهاب ابوالهیل یک فصل تمدید شده است 3 - احمد جمشیدیان سه فصل از تیم راه آهن تهران 4 - هادی اصغری دوفصل از تیم راه آهن تهران 5 - بهمن طهماسبی دوفصل از مقاومت سپاسی شیراز 6 - امیرهوشنگ سعادتی دوفصل از تیم داماش ایرانیان 7132/558/543 شماره 247 ساعت 14:27 تمام