بیش از 721 میلیارد ریال برای هزینه های جاری و عمرانی گلستان پرداخت شد ....................................................................
گرگان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/87 داخلی.اقتصادی.دارایی.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان از پرداخت 721 میلیارد و 228 میلیون ریال در سه ماهه نخست امسال برای هزینه های جاری و عمرانی استان خبر داد.
"اسماعیل مهدوی نیا" روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های استانی (جاری و عمرانی ) استان در سال 87، مبلغ یکهزار و 931 میلیارد و 594 میلیون ریال بوده که 3/37 درصد این رقم از محل درآمدهای استانی و 7/62 درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تامین شده است.
وی، میزان درآمدهای استانی مصوب منظور شده در قانون بودجه سال جاری را برای استان گلستان 720 میلیارد و 896 میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: براساس پیش بینی به عمل آمده، این درآمدها از محل مالیاتهای مستقیم، کالا و خدمات، درآمد دستگاههای اجرایی و واگذاری داراییهای سرمایه ای لحاظ شده است.
مهدوی نیا ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال مبلغ 181 میلیارد و 575 میلون ریال از درآمدهای استانی وصول شده که در مقایسه با مصوب سه ماهه سال قبل میزان 7/100 درصد تحقق یافته و به حسابهای مربوطه در خزانه معین استان واریز و برابر مقررات برای انجام هزینه های جاری و عمرانی در اختیار دستگاههای اجرایی استان قرار گرفته است.
به گفته وی، از مجموع درآمدهای وصولی 6/81 درصد آن از درآمدهای مالیاتی و 4/18 درصد بقیه از سایر درآمدهای عمومی استان تامین شده است.
این مقام مسوول گلستانی ادامه داد: کلیه درآمدهای عمومی استانی وصول شده و به منظور پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تکمیل پروژه های عمرانی، احیا و توسعه بخش کشاورزی و غیره به دستگاههای اجرایی استان پرداخت شده است.
7464/602 شماره 183 ساعت 13:38 تمام