صادرات کالای غیرنفتی از گمرکات خوزستان 20 درصد افزایش یافت .........................................................
اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/87 داخلی.اقتصادی.گمرک.مبادلات.
ناظر گمرکات خوزستان گفت: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی درسه ماهه امسال از طریق این گمرکات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از لحاظ وزنی 20 درصد و از لحاظ ارزشی 56 درصد افزایش یافت.
ایرج جباری در گفت و گو با ایرنا افزود: وزن صادرات کالاهای غیر نفتی در این مدت یک میلیون و 637 هزار تن و به ارزش 973 میلیون دلار بود.
ناظر گمرکات خوزستان، درآمد عمومی گمرکات استان در همین مدت را یک هزار و 320 میلیارد و 556 میلیون ریال اعلام کرد و گفت:درآمد عمومی نسبت به مدت مشابه پارسال با شش درصد کاهش همراه بوده است.
جباری میزان صادرات بازارچه های مرزی خوزستان در این مدت را یک هزار و 323 تن و به ارزش 293 هزار دلار اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 74 درصد و از نظر ارزشی 64 درصد کاهش داشت.
وی گفت: میزان صادرات کالا از گمرک شلمچه به عراق در این مدت 390 تن بوده که به دلیل تعطیل بودن مرز در اردیبهشت و خرداد امسال، صادرات چندانی انجام نشده است.
ناظر گمرکات خوزستان گفت: میزان صادرات کالا از مرز چذابه نیز 102 هزار تن و به ارزش 34 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 49 درصد و از نظر ارزشی 114 درصد افزایش داشت.
جباری وزن واردات کالاهای غیرنفتی در سه ماهه امسال از گمرکات خوزستان را 2 میلیون و 647 هزار تن به ارزش 2 میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 30 درصد و از نظر ارزشی 2 درصد کاهش دارد.
ناظر گمرکات خوزستان گفت: در این مدت 22 هزار و 768 مسافر ورودی و 19 هزار و 832 مسافر خروجی کالاهایشان توسط ارزیابان گمرکات خوزستان مورد بازرسی و ارزیابی گمرکی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین در این مدت تعداد بسته های پستی وارده یک هزار و 260 مورد به وزن سه هزار و 920 کیلوگرم و به ارزش 408 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه پارسال تعداد بسته های وارده پنج درصد کاهش و از لحاظ وزن 30 درصد و از لحاظ ارزش 24 درصد افزایش داشته است.ک/3 7162/587 شماره 170 ساعت 13:23 تمام