بیش از 9میلیارد ریال صرف فعالیت های عمرانی راه آهن شمال می شود .............................................................
ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/87 داخلی.اقتصادی.عمرانی.راه آهن.مازندران مدیرکل راه آهن شمال گفت: امسال 9 میلیاردو 220 میلیون ریال اعتبار برای انجام برخی فعالیت های عمرانی به این حوزه تخصیص یافت.
"سیدفرهاد ظهورپرواز" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افرود: این مقدار اعتبار برای ساماندهی سامانه های تاسیساتی وساختمانی ایستگاههای راه آهن شمال در نظر گرفته شده است.
وی نصب مراکز خازنی برای اصلاح ضریب قدرت برق ایستگاهها، تهیه و نصب شش دستگاه چراغ ماهواره ای، احداث و بازسازی کلانتری در برخی از ایستگاهها، بازسازی سرویس های بهداشتی ایستگاههای "سوادکوه، دوگل، مهاباد وکبوتردره"، بهینه سازی سامانه حرارتی و برودتی ساختمان ها را از جمله اقدامات در نظر گرفته شده برای اجرای برخی فعالیت های عمرانی درحوزه راه آهن شمال طی امسال ذکرکرد.
وی یادآورشد: راه آهن شمال پارسال اقدامات زیادی را در زمینه فعالیت های عمرانی و تاسیساتی انجام داده است.
وی بازسازی ابنیه و ساختمان های اداری، تاسیساتی و ساختمان ایستگاهها و جایگاهها و مخازن سوختگیری لکوموتیوها و سکوهای مسافری و احداث دیوارهای پیش ساخته حریم راه آهن را از جمله این اقدامات عنوان کرد.
وی اظهارداشت: پارسال برای اجرای برخی فعالیت های عمرانی در حوزه راه آهن شمال چهار میلیاردو 892 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.ک/3 506/2501/402 شماره 139 ساعت 12:43 تمام