مدیرکل منابع طبیعی زنجان: با تخریب کنندگان منابع طبیعی برخورد می شود ..................................................................
زنجان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/02/87 داخلی.اقتصادی.منابع طبیعی.
مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان گفت: با تخریب کنندگان منابع طبیعی بطور جدی برخورد قانونی می شود.
"قدرت سعادتی" روزیکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: باید با تمام توان و امکانات از منابع طبیعی حفاظت و از تخریب منابع ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جلوگیری شود.
وی، فرهنگ سازی را لازمه ی جلوگیری از روند تخریب منابع طبیعی و ملی دانست و کاهش آب سفره های زیرزمینی، آلودگی هوا، وقوع سیلاب، رانش زمین و به مخاطره افتادن امنیت محیط زیست راازجمله اثرات سوء تخریب منابع طبیعی، برشمرد.
مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان، بابیان اینکه اهمیت منابع طبیعی و نقش آن در توسعه ی جامعه تاکنون برای مردم چندان آشکار و بازگو نشده است، حفاظت از این ثروت ملی و منابع خدادادی را وظیفه ی همه افراد عنوان کرد.
سعادتی افزود: بعلت بی توجهی های گذشته، بخش عظیمی از منابع طبیعی و اراضی ملی ازبین رفته است و نباید اجازه داد که این روند ادامه یابد.
وی، بابیان اینکه تخریب منابع ملی و تغییر کاربری اراضی زراعی خسارت های جبران ناپذیری را به جامعه و محیط زیست وارد می کند، اظهارداشت: تبدیل اراضی کشاورزی به "باغشهر" توسط شرکت های تعاونی مسکن که از چندسال قبل باهدف کسب درآمد بیک عادت و فرهنگ تبدیل گردیده، بلای جان اینگونه اراضی شده است.
وی، از اینکه عده ای سودجو بااستفاده از شگردهای خاص دست به اینکار می زنند ابراز تاسف کرد و گفت: اداره کل منابع طبیعی با تغییر اراضی زراعی به باغات مخالف نیست بلکه با ساخت وساز در اینگونه اراضی که مغایر با قانون می باشد مخالف است.
مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان، برلزوم مقابله با تخریب مراتع ومنابع طبیعی که منجر به کاهش آب سفره های زیرزمینی می شود، تاکیدکرد و گفت: ادامه روند تخریب منابع طبیعی، مشکلات حاد و جدی بدنبال خواهد داشت. ک/2 597/595/587 شماره 318 ساعت 15:12 تمام