طرح "پزشک زایر" برای مسافران نوروزی فرهنگی در قم به اجرا درآمد ...............................................................
قم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/01/87 داخلی.اجتماعی.نوروز.اسکان.
رییس ستاد اسکان فرهنگیان قم گفت: طرح "پزشک زایر" برای خدمات دهی به زایران نوروزی فرهنگی دراین استان به اجرا درآمد. سیدمحسن هاشمی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در اجرای این طرح، پزشکان با مراجعه به مدارسی که فرهنگیان درآن اسکان داده شده اند به افرادی بیمار خدمات درمانی ارایه می کنند. وی ادامه داد: روزانه در این طرح 12 تا 15 مدرسه زیر پوشش می باشند.
وی یادآور شد: با هماهنگی اورژانس قم نیز 300 جعبه کمکهای اولیه نیز در مدارس نصب شده است.
هاشمی همچنین درخصوص اسکان مسافران نوروزی گفت: درسه روز گذشته 27 هزار و 500 نفر درقالب چهارهزار و 666 خانوار فرهنگی در مدارس استان اسکان یافته اند.
وی افزود: آموزش و پرورش قم دراین رابطه بیش از 300 مدرسه ومراکزآموزشی را تجهیز و دراختیار فرهنگیان قرار داده است.
وی اضافه کرد: دو هزار زایر غیر فرهنگی نیز درمراکز آموزشی اسکان داده شده اند.
هاشمی درخصوص تجهیز مراکز آموزشی گفت: وسایل اولیه زایران و مسافران نوروزی درمدارس قم آماده است و آموزش وپرورش تلاش دارد با امکانات موجود پذیرایی مناسبی از آنان داشته باشد.
وی ادامه داد: برای نخستین بار دراستان قبل ازتعطیلات نوروزی یک دوره آموزش 18 ساعته برای سرایداران مدارس برگزار شد تا آنان با نحوه پذیرش شرح وظایف بهداشت و حفاظت و امنیت آشنا شوند.
وی بیان داشت: امسال برای نخستین بار نشریه زیارت که حاوی معرفی اماکن زیارتی و سیاحتی استان و مراکز خدماتی برای زایران است میان مسافران توزیع شد.
هاشمی ادامه داد: زایران برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه استفاده از طرح اسکان فرهنگیان در قم می توانند با تلفن 7836822 تماس گیرند.
طرح اسکان فرهنگیان تا 12 فروردین امسال درمدارس استان قم ادامه دارد.
7406/550/587 شماره 085 ساعت 13:25 تمام