توسعه زیرساخت های گردشگری در نزدیکی کلوت های شهداد ضروری است ..........................................................
کرمان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/01/87 داخلی.اجتماعی.گردشگری.
رییس موسسه طبیعت گردی ایران گفت: برای اقتصادی کردن گردشگری در منطقه شهداد و کلوت های کویر آن توسعه زیرساخت های گردشگری ضروری است.
محمدعلی اینانلو، یکشنبه در حاشیه دیدن کلوت های کویر به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در درجه اول باید فرهنگ سازی شود تا گردشگران فضای عمومی کلوت ها را آلوده نکنند و از سوی دیگر به جاذبه های کویر به عنوان توسعه پایدار توجه شود.
به اعتقاد وی، زیرساخت های گردشگری باید در نزدیکی کلوت ها درشهداد ایجاد و توسعه یابد و منطقه کلوت ها همچنان دست نخورده و طبیعی باقی بماند.
او با اشاره به احداث کمپ گردشگری کویر در 28 کیلومتری شهداد از ناتمام گذاشتن زیر ساخت های آن انتقاد کرد و خواستار حفظ و نگهداری بهتر آن شد.
او به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد کرد دو کمپ گردشگری دیگر یکی در شهر شهداد و دیگری در محدوده کلوت ها احداث کند.
این کارشناس گردشگری و طبیعت گردی در عین حال ساخت چندین هتل، تعریف مسیرهای گردشگری، فراهم آوردن امکانات برای تفریحات و ورزش های متناسب با کویر و جذابیت بخشی به فضای شهری شهداد را برای گردشگر پذیر نمودن منطقه در تمام ایام سال مهم و لازم دانست.
به گفته او، در حال حاضر گردشگران تنها به عنوان یک تماشاگر از کلوت ها دیدن می کنند و چون زمینه اقامت و استراحت آنها در شهداد فراهم نیست، بلا- فاصله به شهر کرمان بر می گردند.
اینانلو، کویر شهداد را زیباتر و متنوعتر از سایر بیابان های دنیا به ویژه در آمریکا و آفریقا دانست و بر معرفی جاذبه های گردشگری آن از طریق رسانه ها تاکید کرد.
این کاشناس ارشد ارتباطات با بیان اینکه صنعت گردشگری روی نیروی انسانی تکیه دارد، آموزش نیروی انسانی را برای پیشرفت صنعت گردشگری در کشور مهم ارزیابی کرد.ک/3 7440/507/587 شماره 008 ساعت 09:50 تمام