افزایش سرعت پخت پلاستیک های مهندسی با کمک نانوذرات سیلیکا # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/03/27 علمی آموزشی.فناوری.نانو محققان دانشگاه مازندران، طی پژوهشی توانستند با افزودن نانوذرات سیلیکا، سرعت واکنش های پخت رزین اپوکسی را افزایش دهند. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محققان، این تحقیق را با هدف -بررسی ساز و کار و سینتیک واکنش های پخت رزین اپوکسی با عوامل پخت دی آمین های آروماتیک در حضور نانوسیلیکا به عنوان یک پرکننده و تقویت کننده خواص پلیمر< انجام دادند. دکتر موسی قائمی، گفت: رزین های اپوکسی مهمترین گروه از رزین های ترموست بوده و کاربردهای متنوعی به دلیل استحکام بالا، چسبندگی و مقاومت شیمیایی مناسب و مقاوم در ذوب شدن و حل شدن، کاربردهای صنعتی بسیاری در تهیه کامپوزیت های پلیمری، چسب ها، رنک ها، صنایع الکترونیک، خودرو، هوافضا و جوش دهنده قسمت های مختلف در صنایع کشتی سازی، به عنوان بتونه در مرمت بدنه قایق ها و ساختمان ها، رزین های غیرقابل نفوذ در ساختمان موشک ها، روکش فولاد، روکش تانک ها، و ... دارند. وی افزود: امروزه رزین های اپوکسی به دلیل خواصی که گفته شد، به طور گسترده ای، به عنوان پلاستیک های مهندسی استفاده می شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تصریح کرد: -واکنش هایی که ضمن عمل پخت رزین های اپوکسی صورت می گیرد، سبب ایجاد پیوندهای عرضی بین مولکول های پلیمر شده و در نهایت پلیمر ترموست را تولید می کند . وی خاطر نشان کرد: هم چنین خواص مکانیکی رزین پخته شده، علاوه بر شرایط پخت به نوع عامل پخت هم بستگی دارد که با افزودن نانوذرات سیلیکا به این واکنش ها، سرعت پخت آنها به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. جزئیات این پژوهش که با همکاری مهندس سیدمجتبی امینی نسب و دکتر محمد برغمدی در آزمایشگاه پلیمر دانشگاه مازندران انجام شده، در مجله های Science Polymer Applied of Journal (جلد104، صفحات 3863 3855-) و Composites Polymer (جلد29، صفحات 172 165-) منتشر شده است.