۲۳ اسفند ۱۳۸۸،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 7352754
۰ نفر
شکست های تازه دستگاه دیپلماسی آمریکا # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/23 سیاسی.انرژی هسته ای.ایران -آمریکا - مصاف خبری.پیشدار رئوف پیشدار : آمریکا به رغم دیپلماسی فعال روی پرونده هسته ای ایران درماههای اخیر ، یکی با هدف همراه کردن کشوری دیگر با خود برای افزایش تحریم های ایران ، و دیگری دریافت قطعنامه ای از آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست دوره ای آن که اخیرا در وین برگزار شد ، ... در هر دو شکست بزرگی خورد. مخالفت های روسیه و چین با افزایش تحریم ها قابل پیش بینی بود ، اما اینکه برزیلی ها به رغم فعالیت دیپلماتیک شدید آمریکا ، به وزیر امورخارجه آن در سفر رسمی به این کشور بگویند با تشدید تحریم ایران قویا مخالفند را شاید حداقل با این غلظت ! انتظار نداشتند. شکست بزرک تر را دیپلماسی آمریکا در مقر آژانس بین المللی اتمی در وین و از جنبش نامتعهدها دریافت کرد که در بیانیه ای بر حق اولیه غیرقابل انکار کلیه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاد از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز، بدون هرگونه تبعیض و منطبق با تعهدات قانونی مترتب تاکید کرد و صراحت بخشید که بنابراین، هیج موردی نباید به گونه ای تفسیر شود که منجر به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشورها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز شود، انتخاب ها و تصمیمات کشورها، شامل موارد ( مربوط به ) جمهوری اسلامی ایران، در زمینه استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای و سیاست های چرخه سوخت می بایست محترم شمرده شوند. و در همین راستا جنبش غیرمتعهد ها، آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای راستی آزمایی تعهدات پادمانی مترتب بر اعضا مورد شناسایی قرار داده و تاکید می کند که هیچ فشار یا مداخله ناواردی در فعالیت های آژانس به ویژه در فرآیند راستی آزمایی که می تواند بازدهی و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد، نباید وجود داشته باشد. و جنبش بر تفاوت بنیادین میان وظایف قانونی کشورها وفق موافقت نامه های پادمان مربوط به آنها با هرگونه اقدامات اعتمادساز که به طور داوطلبانه اتخاذ می کردند، تاکید کرده و این که این امر موجد وظایف پادمانی قانونی نیست. و به علاوه جنبش غیرمتعهدها قویا معتقد است که کلیه پادمان ها و موضوعات راستی آزمایی از جمله موارد مربوطه به ایران باید در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی و براساس مبانی حقوقی و فنی حل و فصل گردد، علاوه بر آن جنبش غیرمتعهدها تاکید دارد که آژانس باید به کار خود برای حل موضوع هسته ای ایران در چارچوب اختیار و اساسنامه آژانس ادامه دهد. بهره مندی جمهوری اسلامی ایران و یا هر کشور دیگری از انرژی هسته ای ، و هرآنچه منافع ملی آنرا تامین کند ، به مانند همه ی دولت داریها ، از اصول و اساسات دولت داری و از اختیارات ذاتی آن است . این مهم در عین حال از واضحات و امری کاملا بدیهی و مسلم است که همه ی دولت داریها ، خود را مقید و متعهد به تامین و حفظ و ارتقای منافع ملی می دانند. همه ی واحدهای سیاسی در جهان براساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و اصول اساسی حاکم بر روابط بین الملل ، واحدهایی مستقل و برابر حقوق هستند. در چنین نظام و ساختی ، هر کشوری منافع ملی خود را دارد و تعقیب می کند . آنچه ایران در چارچوب پیمان ان پی تی و پادمانهای آن بدنبالش است و روح بیانیه نامتعهدها نیز همین است ، پاسخگویی و تامین یک نیاز اساسی براساس منافع ملی و ناشی از اختیارات ذاتی (حق ) درجهت توسعه می باشد که پیمان ان پی تی هم به عنوان یک شهادتنامه و اعتراف عمومی برآن تاکید گذاشته و صراحت بخشیده و این حقی نیست که یک عده ای به عده و یا یک طرف داده باشند ، و یا بخواهند از آن بگیرند . هم دارندگان تسلیحات هسته ای از جمله آمریکا که اولین و آخرین استفاده از آنرا این کشور آنهم بر سرمردم دو شهر ژاپن صورت داده ، و هم کشورهای فاقد آن به خوبی می دانند که این نوع سلاحها نه تنها امنیت و ثبات نمی آورد که رفتن به سوی آن ، گام برداشتن سرمایه بر و پرهزینه ،آنهم در یک بازی پرخطر است که باخت در آنرا از همان ابتدا باید باور داشت . در منظر ایرانی ها هم از لحاظ فکری و اسلامی و هم از لحاظ تدبیر و عقلانیت ، سلاح هسته ای هرگز جایی نداشته است. با این وصف این کشور از سوی مخالفان خود که سیاه ترین پرونده های هسته ای را دارند ، متهم به داشتن برنامه ای هسته ای می شود که به رغم بارها تایید راستی آن از سوی یگانه نهاد فنی و تخصصی مسوول جهانی ، به زعم مخالفان شفاف نیست !