جانشین سازمان حفاظت اطلاعات سپاه اهداف همایش امنیت نرم را تشریح کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/09/16 سیاسی.دفاعی-امنیتی.همایش جانشین سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اولویت اصلی مقابله با تهدیدات نرم است، گفت: همایش امنیت نرم بلافاصله پس از دستور ایشان طرح ریزی و اجرا شد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی کل سپاه پاسداران، سردار سرتیپ عبدالله زاده در همایش سراسری امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران به همت دانشکده امام هادی (ع)، دانشگاه امام حسین (ع) و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همکاری دیگر نهادهای جامعه اطلاعاتی کشور برگزار شد، با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات علیه نظام و تبدیل تهدید سخت به تهدید نرم گفت: دانشکده امام هادی (ع)با هدف ترسیم بررسی مفهوم تهدید نرم و تعیین راه کارهای استفاده از قدرت جمهوری اسلامی ایران و همچنین تبیین ادبیات تازه در رابطه با امنیت و تهدید نرم بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش و پژوهش شورای هماهنگی جامعه اطلاعاتی کشور، این همایش را برنامه ریزی و برگزار کرد. عبدالله زاده افزود: پس از دستور مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان که فرمودند: امروز اولویت اصلی مقابله با تهدیدات نرم است و همه باید به این مسئله اصلی بپردازند ، خوشبختانه با فاصله اندک این همایش برای استحکام ایران اسلامی و مقابله با دشمن خونخوار و استکبار جهانی برگزار شد. وی اظهار امیدواری کرد برگزاری این همایش سرآغاز خوبی برای اقدامات مناسب در جهت ارتقای امنیت با تکیه بر اصول، مبانی، فرهنک و هویت اسلامی ایران باشد. مجتبی قانعی دبیر شورای هماهنگی جامعه اطلاعاتی کشور نیز در حاشیه این همایش اظهار داشت: تهدید نرم یک سیاهی است که امنیت نرم مانند یک خورشید آن را تحت الشعاع قرار داده و از بین می برد. قانعی تصریح کرد: جامعه اطلاعاتی کشور با رویکردی جدید، محکم و پرقدرت اقدام به اجرای برنامه های مختلفی در قالب مصوبات شورای هماهنگی اطلاعات کشور کرده که همایش امنیت نرم به عنوان مصوبه کمیسیون پژوهش و آموزش در این راستا برنامه ریزی و اجرا شد. وی ادامه داد: امنیت نرم موضوع جدیدی است که برای مقابله با تهدیدات نرم دشمنان انقلاب اسلامی و ملت سرافراز ایران مد نظر قرار گرفته و سخنرانان این همایش تلاش کردند با تبیین راهکارها و تاکتیک های جدید در حوزه امنیت نرم، تهدیدات نرم دشمنان را به انزوا ببرند. سیام **9103**