یثربی:قتل ناجوانمردانه الشربینی تجاوز به حریم اسلام است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/18 سیاسی.یثربی.الشربینی نماینده سابق مردم قم در مجلس گفت: قتل ناجوانمردانه خانم الشربینی یک نوع تجاوز به حریم اسلام و مسلمانان تلقی می شود و بایستی که غرب موضع خود را شفاف کند و کشورهای اسلامی به ویژه مصر نیز باید از خود عکس العمل نشان دهند. حجت الاسلام دکتر سید محمد یثربی استاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مردم قم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره شهیده حجاب در آلمان گفت: حادثه ای که در آلمان برای خانم الشربینی رخ داد، هیچ توجیه اسلامی، انسانی، حقوقی و بین المللی ندارد بلکه یک فاجعه بین المللی است. وی تصریح کرد: برای اینکه دستگاه قضایی هر کشور موظف به تامین امنیت اجتماعی همه کسانی است که تابع، مهاجر و یا به صورت قانونی در آن کشور زندگی می کنند، است. فاجعه وقتی بیشتر قباحت خود را نشان می دهد که این اتفاق در جایگاه دفاع از حق و عدالت روی داده و در مقابل مسئولان اجرای قانون بوده و در حضور طفل آنها و در حالی که این خانم باردار بوده است. وی با اعلام اینکه سکوت خبرگزاری ها یک پدیده منفی بین المللی است افزود: برخورد دوگانه دستگاه های غربی با مفاهیمی مثل حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق اقلیت ها اصلا صحیح نیست. در جایی که یک اتفاق کوچک افتاده و شاید یک توجیهاتی دارد، سرو صدا می کنند ولی در همچنین قضیه ای که در مهد تمدن غرب اتفاق افتاده ساکت اند. نماینده سابق مردم قم در مجلس گفت: این عمل یک نوع تجاوز به حریم اسلام و مسلمانان تلقی می شود و بایستی که غرب موضع خود را شفاف کند و کشورهای اسلامی به ویژه مصر نیز باید از خود عکس العمل نشان دهند. وی افزود: از سکوت شبکه های عربی، پیداست که تحت فشارهایی هستند. البته اگر ملت ها نظر خود را اعلام کنند زمینه اعلام نظر این شبکه ها هم فراهم می شود و مجبور می شوند آن را پوشش دهند. حجت الاسلام یثربی در پایان یاد آور شد: کار این خانم دفاع از حیثیت اسلام است. این عمل هم یک دفاع عملی و هم یک دفاع نظری است، حجاب نماد اسلام است ، نماد حفظ حیثیت خانواده است و بی حجابی باعث سست شدن پایه های خانواده می شود، مسلمانان باید موضع منفی خود را نسبت به این فاجعه و موضع حمایت خود را از این شهیده و مظلومه اعلام کنند.