19 گروه گشت نوروزی پلیس راه در جادهای خراسان جنوبی مستقر شدند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/29 اجتماعی.پلیس راه.نوروزی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: 19 گروه ثابت و سیار گشت نوروزی پلیس راه در محورهای ارتباطی این استان مستقر شدند. به گزارش ایرنا، سرهنک علیرضا امینی روز شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در این گروهها حدود 200 نفر از نیروهای پلیس راه استان از 27 اسفند ماه جاری تا 14 فروردین ماه سال آینده ساماندهی ترافیک نوروزی را بر عهده دارند. وی همچنین برقراری ایمنی در سطح جاده ها با توجه به افزایش مسافرت های برون شهری در ایام نوروز با اولویت کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی را از اهداف استقرار اکیپهای پلیس راه در محورهای ارتباطی استان ذکر کرد. وی ادامه داد: برخورد با تخلفات رانندگی حادثه خیز و مخاطره آمیز بویژه سرعت غیر مجاز ، سبقت و انحراف به چپ با استفاده از تیم های گشت نامحسوس و تجهیزات الکترونیکی همچون دوربین های کنترل سرعت انجام می شود. او افزود: علاوه براین، توقیف خودرو ، گواهینامه و حتی اعمال ممنوعیت و محرومیت از رانندگی در برخورد با رانندگان متخلف در جاده ها اجرا می شود.
وی گفت: همچنین با توجه به اینکه بیشتر رانندگانی که در ایام نوروز در جاده ها تردد می کنند رانندگان غیر حرفه ای و ناآشنا به معابر هستند لذا به منظور افزایش ایمنی خودروهای سواری ، تردد کامیون، تریلی و کشنده ها از 27 اسفند ماه جاری تا پایان 14 فروردین ماه سال آینده در جاده های استان ممنوع است. وی گفت: با توجه به اینکه جاده ها ظرفیت محدودی دارند و حجم تردد سفرهای نوروزی بعضا موجب ایجاد گره های ترافیکی و کندی عبور و مرور می شود لذا داشتن صبر و حوصله در رانندگی و پرهیز از شتاب و سرعت غیر مجاز تاثیر بسزایی در کاهش خطرات دارد. 665