مشگین شهر شهرستان معین استانهای اردبیل و خوزستان در تامین میوه شد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/23 اقتصاد.داخلی.بازرگانی مشگین شهر، اردبیل- مشگین شهر به عنوان شهرستان معین استانهای خوزستان و اردبیل از لحاظ تامین میوه شب عید انتخاب شد. به گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا، رییس بازرگانی مشگین شهر گفت: به دنبال این انتخاب عملیات سورتینک و بسته بندی سیب در سردخانه های این شهرستان آغاز شده است. مجتبی مجیدپور افزود: تعهد شهرستان ارسال یک هزار و 200 تن سیب قرمز به اهواز و یکهزار تن به اردبیل می باشد. او گفت: تعهد پارسال 12 برابر این مقدار و ارسال به شش استان کشور بود اما امسال به دلیل سرمازدگی درختان میوه موجب این کاهش شد. شهرستان مشگین شهر با داشتن 15 هزار هکتار باغ و تولید 200 هزارتن انواع سردرختی رتبه نخست استان اردبیل را دارد. 7117/530/587