معاون وزیر بهداشت:اولویت جذب هیات علمی در دانشگاهها باافراد بومی است # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/23 اجتماعی.معارفه.دانشگاه علوم پزشکی بجنورد - معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اولویت جذب هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی با افراد بومی است. دکتر محمدعلی محققی روز یکشنبه در مراسم معرفی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بجنورد افزود: نیروهای بومی به علت تعلق خاطری که به استانهای خود دارند، ماندگاری بیشتری در دانشگاهها خواهند داشت. وی همچنین گفت: برای جذب نیروهای هیات علمی در خراسان شمالی باید امکانات و تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شود. محققی ، اعضای هیات علمی را پشتوانه دانشگاههای علوم پزشکی دانست و اظهار داشت: در جذب هیات علمی همچنین باید به دیگر شاخصها نظیر تخصص و تعهد نیز توجه شود. وی همچنین گفت: وزارت بهداشت و درمان در جذب دانشجویان برای دانشگاههای علوم پزشکی به دنبال بومی گرایی است. او افزود: علاوه بر هزینه کمتر تحصیل دانشجویان بومی در دانشگاههای محل اقامت خود از خدمات پزشکی آنها بعد از دانش آموختگی می توان در دورترین نقاط استانها استفاده کرد. معاون وزیر بهداشت در مورد راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم گفت: این دانشگاه از ترم دوم سال تحصیلی جاری دانشجو پذیرش کرده ولی نیاز به ایجاد رشته های بیشتر در این دانشگاه است. وی در ادامه گفت: برای افزایش تعداد رشته های تحصیلی در این دانشگاه باید از طریق استان درخواستی ارایه شود و وزارت بهداشت با رویکرد مثبت به این درخواستها پاسخ خواهد داد. او تامین فضای مناسب برای ایجاد دانشگاههای علوم پزشکی را دیگر رویکرد این وزارتخانه اعلام و بیان کرد: فضای این دانشگاهها در استانها باید طوری طراحی شود که بتوان براحتی خدمات پزشکی را به مردم ارایه کرد. وی همچنین دانشگاههای علوم پزشکی و رووسای این دانشگاهها را مسوول سلامت استان محل فعالیت خود دانست و گفت: روسای دانشگاهها موظف به ارایه خدمات در مناطق دورافتاده هستند. معاون وزیر بهداشت و درمان وجود اختلاف سلیقه و دیدگاه را در دانشگاهها امری عادی تلقی و بیان کرد: باید از این نوع اختلافات برای پیشرفت و توسعه کشور و استان استفاده کرد. دکتر محققی افزود: نباید اختلاف سلایق موجب انتقادات غیرسازنده ای شود که خدمات رسانی به مردم را با مشکل مواجه کند. استاندار خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت: مسوولیت در نظام جمهوری اسلامی امانتی است که در اختیار افراد قرار می گیرد تا به مردم خدمات رسانی داشته باشند. محمدحسین جهانبخش با اشاره به اینکه ساختار مدیریتی در کشور با روی کار آمدن دولت نهم تغییر کرده افزود: در این دولت، سکان مدیریتی در اختیار جوانان قرار داده شده است. وی گفت: دولت نهم با شجاعت توانست ساختار مدیریتی را تغییر دهد و دستیابی ایران به فناوری هسته ای و پیشرفت علمی کشور نتیجه این شجاعت و تغییر ساختار مدیریتی است. طی این مراسم از خدمات دکتر جواد شاهین فر سرپرست سابق دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تقدیر و دکتر محمدرضا مجدی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد. 2712/330/ 3404