استاندار: 40 درصد از طرحهای عمرانی خراسان شمالی مشکل فنی دارند # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/23 اقتصاد.شورای فنی.استاندار بجنورد - استاندار خراسان شمالی گفت: 40 درصد از طرحهای عمرانی بازدید شده دارای مشکل فنی بوده و به همین علت متوسط و ضعیف ارزیابی شده اند. به گزارش ایرنا ، محمدحسین جهانبخش در نشست شورای فنی استان افزود : این رتبه بندی بر اساس بازدید شورا فنی استان از 873 طرح عمرانی صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه هم اکنون در خراسان شمالی هزار و 116 طرح عمرانی در دست اجرا است گفت: شورای فنی 345 طرح را از لحاظ فنی دارای رتبه بندی متوسط و ضعیف ارزیابی کرده و این امر نشانگر نبود نظارت کافی از سوی دستگاههای اجرایی بر کار پیمانکاران است. جهانبخش افزود: با مدیران دستگاههای اجرایی که طرحهای عمرانی آنها از لحاظ فنی با نقص مواجه هستند، برخورد می شود. وی اضافه کرد: هرچند مجموعه اداری خراسان شمالی از لحاظ چارت سازمانی با کمتر از 50 درصد فعالیت می کند ولی نیروهای موجود استان توانایی نظارت بر کار پیمانکاران دستگاههای اجرایی را دارند. استاندار خراسان شمالی گفت: دستگاههای اجرایی موظف به نظارت بر طرحهای عمرانی از طریق گروههای نظارت عالیه هستند و مدیران این دستگاهها نیز باید پاسخگوی مشکلات نظارتی خود بر طرحها باشند. وی افزود: در خراسان شمالی با مدیرانی که طرحها عمرانی آنها از لحاظ فنی مشکل داشته باشند برخورد می شود. استاندار خراسان شمالی گفت: اگر بحث نظارت بر طرحهای عمرانی کمرنک شود، جامعه متحمل صدمات زیادی خواهد شد که جبران آن امکانپذیر نیست. وی با تاکید بر به روز رسانی اطلاعات ناظران فنی افزود: برای آموزش نیروهای متخصص و فنی به خصوص دانش آموختگان دانشگاهی، مراکز فنی و حرفه ای راه اندازی شده است که نقش مهمی در مهارت آموزی این دانش آموختگان دارد. او از تشکیل کارگروه نظارت عالیه بر طرحهای عمرانی در استان خبر داد و گفت: اعضای این کارگروه از تعدادی نیروی متخصص فرابخشی تشکیل شده که بر اجرای فنی طرحهای عمرانی نظارت می کنند. استاندار خراسان شمالی افزود: مردم به ما مدیران اعتماد کرده اند و به همین علت، قانون را با دقت و سختگیرانه اجرا کرد. سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در این 400 پیمانکار فعالیت دارند گفت: بیشتر این پیمانکاران غیربومی هستند. احمدرضا عفتی افزود: بیشتر پیمانکاران استان دارای گرید یک و دو بوده که از لحاظ قانونی، اجازه اجرای طرحهای عمرانی ملی و مهم را ندارند. وی کنترل کیفیت مصالح، استانداردسازی آن و نظارت بر طرحهای عمرانی را از جمله کارکردهای شورای فنی استان اعلام کرد. 2712/330/ 3404