وزیردادگستری:برای اصلاح مددجویان زندان بندرعباس اقدامات موثرانجام شد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/21 اجتماعی.وزیر دادگستری.اصلاح مددجویان زندان.بندرعباس بندرعباس- وزیر دادگستری گفت: برای اصلاح و تربیت مددجویان در زندان مرکزی بندرعباس گام های اثر بخشی برداشته شده است. به گزارش ایرنا، سیدمرتضی بختیاری روز جمعه در بازدید از زندانهای هرمزگان افزود: با برنامه ریزی های مدون و علمی و اجرای طرحها و برنامه های گسترده ای که برای اصلاح و تربیت و تغییر نگرش مددجویان در زندان مرکزی بندرعباس انجام شده است، قابل مقایسه با سال قبل نیست. وی ادامه داد: زندانبانی اسلامی با تدابیر اصلاحی در راستای تعالیم اسلامی و آموزه های دینی و رسیدگی همه جانبه با محوریت عدالت و مهرورزی به خوبی در زندان های هرمزگان شکل گرفته است. وزیر دادگستری خواستار هدفمند شدن برنامه های اصلاحی و تربیتی در همه زندانهای کشور و رسیدگی بیشتر به خانواده مددجویان شد. بختیاری در ادامه از اقدامات شایسه مدیریت و کارکنان زندانهای هرمزگان که با فعالیت بی وفقه و شبانه روزی برای اصلاح و تربیت مددجویان تلاش می کنند ، تقدیر و تشکر کرد. در این بازدید مدیرکل و معاونین زندانهای هرمزگان، دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و معاونان دادگستری استان، وزیر دادگستری را همراهی کردند. ک/3 7195/667/506