بخشدار سامان شهرکرد: خواستار کمک دولت به باغداران این بخش شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/03/30 اقتصاد.بخشدار.سرمازد گی.باغ بخشدار سامان شهرستان شهرکرد با اشاره به گستردگی میزان خسارات ناشی از سرمازدگی باغات بادام و گردو دراین بخش خواستارمساعدت مالی دولت به کشاورزان شد. اسفندیار قربانی روز شنبه درگفت وگو با ایرنا، افزود: در بخش سامان بیش از 15 هزار هکتار باغ بادام و گردو بین 80 الی 100درصد دچار سرمازدگی شده است . وی تصریح کرد: حدود70 درصد از درآمد مناطق روستایی و شهری بخش سامان از طریق فروش تولیدات باغی و زراعی است و امسال سرمازدگی شدید باغات ،معیشت مردم این منطقه را تحت تاثیر قرارداده است. وی از کاهش تولید محصول بادام و گردو در سال زراعی جاری در این بخش ابراز تاسف کرد و گفت: با پیش بینی انجام شده امسال میزان تولید بادام و گردوی این بخش کفاف مصرف مردم منطقه را نیز نمی دهد. بخش سامان در 20 کیلومتری شهرکرد به عنوان قطب باغی این شهرستان، حدود 12 درصد بادام کشور را نیز تولید می کند. /555/ 607/671