بقایی: دفاع از آثارتاریخی باعث مخالفت بااجرای طرحهای عمرانی نمی شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/27 فرهنگی.میراث فرهنگی.بقایی اصفهان - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: دفاع از آثار تاریخی باعث نمی شود تا این سازمان مخالف اجرای طرحهای عمرانی مانند پروژه مترو اصفهان باشد.
به گزارش ایرنا، حمید بقایی روز جمعه در جریان سفر یکروزه به اصفهان در گفت و گو با تعدادی از رسانه های استان اصفهان اظهار داشت: اختلاف نظرهایی که در خصوص اجرای طرحهای عمرانی مجاور آثار تاریخی وجود دارد، فنی و کارشناسی است و به گونه ای که برخی از رسانه ها مطرح می کنند، نیست.
وی با بیان اینکه این سازمان نمی خواهد مانع اجرای پروژه های عمرانی مانند مترو اصفهان شود، افزود: این سازمان به عنوان متولی آثارتاریخی و میراث فرهنگی، جلوگیری از وارد شدن آسیب به آثار تاریخی را وظیفه خود می داند و در این مسیر با نگرش کارشناسی عمل می کند.
بقایی با بیان اینکه بازدید مترو اصفهان در برنامه کاری سفر به اصفهان قرار دارد، افزود: در ارتباط با مترو اصفهان و عبور آن از کنار سی و سه پل نیز دیدگاه های کارشناسی مطرح شده و قصد ایجادمانع برای اجرای طرحهای شهری را نداریم و به دنبال راه حل برای رفع مشکلات موجود می باشیم.
وی با تاکید بر تعامل میراث فرهنگی با دیگر دستگاه ها، از رسانه ها خواست برای تقویت فضای تعاملی تلاش بیشتری کنند.
قبل از گفت و گوی خبرنگاران استان اصفهان با بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی در گفت و گویی با گزارشگر کانال سه فرانسه بر حساسیت دولت و متولیان میراث فرهنگی در حفظ و ثبت آثار تاریخی کشور تاکید کرد.
/558/607 شماره 121 ساعت 18:26 تمام