بیش از سه هزار میلیارد ریال برای فعالیت های قرآنی در کشور هزینه شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/21 فرهنگی.اعتبارات.قرآنی یزد - قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی گفت: امسال بیش از سه هزار میلیارد ریال برای فعالیت های مختلف قرآنی در کشور هزینه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین 'حمید محمدی ' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در یزد افزود: این میزان اعتبار، تنها نیم درصد اعتبارات دستگاههای مختلف اجرایی است که به صورت استانی و ملی درقالب اعتبارات دستگاههای مختلف دیده شده و دستگاهها به صورت اختیاری می توانستند در این بخش هزینه کنند.
وی با بیان اینکه طرح الزام هزینه کردن نیم درصد اعتبارات دستگاهها دراین بخش در مجلس مطرح است از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خواست با مصوب کردن آن یادگاری از خود در راستای ترویج فعالیت های قرانی ماندگار کنند.
محمدی اضافه کرد: درصورتی که این موضوع در مجلس مصوب شود میزان اختصاص اعتبارات قرآنی از محل اعتبارات دستگاههای در سال آینده افزایش خواهد یافت و این رقم به شش هزار میلیارد ریال خواهد رسید و نهضت قرآنی در کشور ایجاد خواهد شد.ک/3 651/1968 شماره 088 ساعت 15:11 تمام