جهاد دانشگاهی ارتباط خود را با حوزه و دانشگاه بیشترمی کند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/21 علمی آموزشی.داخلی.جهاد دانشگاهی اردبیل- رییس جهاد دانشگاهی گفت: این نهاد برای رسیدن به اهداف متعالی خود باید ارتباط با حوزه های علمیه و دانشگاهها را بیشتر و محکمتر کند.
محمدحسین یادگاری روز یک شنبه در حاشیه دیدار با مدیران جهاد دانشگاهی واحد اردبیل، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای پر محتوا کردن مباحث فرهنگی جهاد دانشگاهی باید ارتباط با فرهیختگان و دانشگاهیان بیشتر شود تا شاهد موفق عمل کردن این نهاد در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی باشیم.
وی گفت: در این ارتباط باید فرهنگ جامعه مورد توجه قرار گیرد تا بتواند برون داد و خروجی مثبتی داشته باشد.
یادگاری با اعلام اینکه واحدهای جهاد دانشگاهی بر اساس توانمندی های خود به منطقه و قطب تبدیل خواهند شد، افزود: هر استان بر اساس این توانمندی ها باید به فعالیتهای پژوهشی نیز بپردازد.
یادگاری گفت: استان ها و واحدهای همجوار نیز می توانند از دستاوردهای منطقه یادشده استفاده کنند.
وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی باید کتاب دانشگاهها باشد، اظهار کرد: این نهاد به این طریق می تواند به تولید علم و فرهنگ کمک نموده و نقش بارز خود را ایفا نماید.
وی بیان کرد: این جهاد دانشگاهی است که باید پژوهش ها را به فن آوری و آن را به فن آفرینی مبدل سازد تا جامعه از ثمرات آن بهره مند گردد و این مهم با جذب دانشگاهیان و دانشجویان به فعالیت های پژوهشی و فرهنگی میسر خواهد شد.
یادگاری خاطرنشان کرد: اگر فعالیت ها در جهاد دانشگاهی زنجیره ای و با همکاری نهادهای مختلف پژوهشی و علمی باشد، بخش عظیمی از فعالیت های تحقیقاتی نیز می تواند بصورت آموزشی ارایه شود.
587/530/8124 شماره 086 ساعت 14:27 تمام