محققان دانشگاه تبریزرابطه نوعی ازپروتئین واعتیاد به اکس راکشف کردند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/02 علمی آموزشی.داخلی.دانشگاهی تبریز- محققان دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز در قالب انجام یک طرح پژوهشی موفق به یافتن ارتباط مولکولی پروتیین نوروتروفین 4 (4-NT) و اعتیاد به اکستازی شدند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، عضو هیات علمی دانشکده علوم طبیعی و مجری این طرح پژوهشی با عنوان بررسی تغییرات میزان پروتئین نوروتروفین 4 (4-NT ) در ساقه مغز در مدت اعتیاد به اکستازی با اشاره به اهمیت پدیده مواد مخدر و روانگردان از نظر ماهیت گفت: این موضوع اکنون در ردیف سه بحران جهانی هسته ای، جمعیت و زیست محیطی قرار گرفته که تهدیدکننده بشریت شناخته می شوند.
حمیرا حاتمی افزود: اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان تمامی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع را تحت تاثیر مخرب خود قرار داده و نهاد خانواده و کرامت انسان را به کام خود فرو می برد.
وی خاطر نشان کرد : توجه به این پدیده مسوولیت تمامی دست اندرکاران دولت ها را در کلیه عرصه های اجرایی، قضایی و قانون گذاری را افزایش می دهد از طرفی حجم گسترده تجارت و گردش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و روانگردان در سطح جهان و نقش مافیایی و جهانی این مساله را بسیار قابل تامل کرده است.
وی اثرات مختلف کوتاه مدت و بلندمدت اکستازی و مواد روان گردان را بر بدن انسان یادآور شد و گفت: اکستازی دارای اثرات متفاوتی بر عملکردهای فیزیولوژیک بدن می باشد که از تاثیرات کوتاه مدت آن می توان به لرز، تعریق زیاد، تاری دید، افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون واحتمال بروز تشنج اشاره کرد.
حاتمی با اشاره به اثرات بلندمدت اکستازی افزود : این ماده بر بدن تاثیرات بلندمدتی نیز می گذارد که از آن جمله می توان به ایجاد یک سری تغییرات شکل پذیری در سیستم عصبی مرکزی (مغز) و به ویژه از بین رفتن و تخریب سلولهای ترشحکننده سروتونین اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این سلولها نقش مهمی در حالت روحی افراد، حافظه، یادگیری، درد و اشتها داشته و تخریب آنها سبب اختلال در عمل آنها می شود، یادآور شد: مشخص شده ارتباط غیر مستقیمی بین اعتیاد به مواد روان گردان و اختلال در حافظه وجود دارد که از مهمترین عوامل درگیر در این زمینه می توان به فاکتورهای نوروتروفیک اشاره نمود.
حاتمی با اشاره به اینکه در این طرح تحقیقی ارتباط مولکولی بین فاکتور نوروتروفین 4 (4-NT) و اعتیاد به اکستازی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: طی این تحقیق به منظور القاء وابستگی به اکستازی، موش های صحرایی به شیوه درون صفاقی به مدت 5 روز با دز 10 mg/kg مورد تزریق گرفتند.
وی افزود: در زمان مصرف اکستازی جانوران تظاهرات رفتاری خاصی نظیر افزایش فعالیت های حرکتی، کاهش شدید وزن، افزایش میل جنسی و نمایش رفتارهای خاص جفت گیری با همدیگر نشان می دادند که معرف وابستگی به دارو بود و از طرفی بعد از قطع دارو در روز پنجم (آخرین تزریق ) و تا زمان جداسازی مغز جانوران، رفتارهای دیگری که بیانگر سندرم ترک ماده مخدر است در جانوران به چشم می خورد که از جمله می توان به پرش، برخورد شدید دندان ها به هم، رفتارها ی تهاجمی شدید، حرکت و تکان های شدید سر اشاره کرد.
به گفته حاتمی 48 ساعت پس از آخرین تزریق، مغز جانوران خارج شده و میزان 4-NT ساقه مغز موش های صحرایی پس از هموژنیزاسیون بافتی توسط تکنیک الایزا مورد سنجش قرار گرفت.
عضو هیات علمی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز افزود: نتایج این تحقیق برای اولین بار به خوبی نقش 4-NTرا در فرایند اعتیاد به اکستازی نشان داد به طوری که افزایش 4-NTدر مغز به دنبال مصرف اکستازی، نوعی استراتژی محافظتی برای نورون ها محسوب می-گردد، چرا که فاکتورهای نوروتروفیک سبب محافظت از نرون های آسیب دیده می شوند.
وی خاطر نشان کرد : نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد با شناسایی مسیرهای درگیر در اعتیاد دارویی و ارتباط سیگنالینگ ترکیبات نوروتروفیک و مواد اعتیاد آور از جمله اکستازی، می توان قدم های موثرتری در درمان اعتیاد برداشت.
به گفته وی این طرح پژوهشی با همکاری محمد علی حسینپور فیضی استاد دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز، پروین آذرفام، مریم آذر فرین طی مدت 24ماه به اجرا درآمده است.
لازم به ذکر است دکتر حمیرا حاتمی متولد 1353 بوده و دکترای تخصصی خود را در رشته فیزیولوژی جانوری از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1385 اخذ کرده است.
وی هم اکنون به عنوان استادیار گروه علوم جانوری دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز فعالیت دارد.
8120/245 شماره 071 ساعت 12:34 تمام