یک کارشناس: تعیین حد مجاز باقیمانده آفت کشها در مواد غذایی ضروری است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/05/10 علمی آموزشی.تحقیقات.استاندارد کرج - کارشناس باقیمانده آفت کش ها در مواد غذایی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی گفت: تعیین حد مجاز باقیمانده سمها و آفت کشها در محصولات کشاورزی و مواد غذایی ضروری است.
رویا نوربخش روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بخش باقیمانده سموم در مواد غذایی موسوم به MRL به عوامل مختلف از جمله تنوع مصرف آفت کش، سبد غذایی هر کشور و حد مجاز روزانه سم که می تواند وارد بدن انسان شود، بستگی دارد.
وی تاکید کرد: هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود نسبت به تعیین MRL ملی باید اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با هدف تضمین سلامت جامعه و تحقق وظیفه قانونی خود با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درقالب فعالیت متمرکز تیمی، مراحل تعیین حدود مجاز باقیمانده آفت کشها درهشت گروه از محصولات کشاورزی برمبنای حدود مجاز کدکس و سرانه مصرف ملی محصولات، انجام داده است.
وی ادامه داد: با پایان این طرح مشترک، ماحصل آن تعیین و تدوین حدود دو هزار مورد حد مجاز آفت کشها در محصولات کشاورزی بوده است درحالی که این آمار حداکثر به 276 مورد در سال 86 رسیده بود.
نوربخش افزود: همزمان با نهایی شدن این طرح در سال 88 این حدود درقالب استانداردهای ملی به کمیته برنامه ریزی در گروه پژوهشی مواد غذایی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پیشنهاد و مصوب شد.
این کارشناس گفت: شاخص های حداکثر مجاز باقیمانده سموم براساس اطلاعات جمع آوری شده از تنوع واقعی مصرف آفت کش ها و سبد غذایی کشور و همچنین مطابق با دستورالعمل پذیرفته شده بین المللی تعیین شده است.
وی، مواردی چون تحقق یکی از الزامات مهم برای ارزیابی سلامت محصولات کشاورزی، زمینه سازی برای اصلاح الگوی مصرف آفت کش ها با اعمال MRL ملی، تضمین سلامت ملی و تسهیل در صادرات محصولات کشاورزی، قرارگرفتن ایران در فهرست کشورهای برخوردار از MRL ملی و ایجاد بستر لازم برای تاثیرگذاری بر مصوبات کمیته بین المللی کدکس باقیمانده آفت کش ها را از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح برشمرد.
کارشناسان معتقدند که ورود باقیمانده سموم آفت کشهای موجود در مواد غذایی به بدن انسان درصورتی که بیش از حدمجاز باشد، انواع مسمومیت های مزمن ایجاد می کند و از جمله عوارضی چون سرطان، ناهنجاریهای جنینی، ناباروری، کند ذهنی را درپی دارد. ک/3 7411/561 شماره 117 ساعت 14:30 تمام