پژوهشگرعلوم قرآنی : علم بدون اتکا به ارزش‌های دینی موجب نابودی جهان می‌شود ............................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/07/1390 علمی آموزشی.علوم قرآنی.همایش شیراز- استاد دانشگاه و پژوهشگرعلوم قرآنی بر لزوم اتکا به آموزه های قرآنی همراه با توسعه علم تاکید کرد و گفت : علم بدون اتکا به ارزش‌های دینی موجب نابودی جهان می شود و مشکلات عدیده برای بشیرت می آفریند.
به گزارش خبرنگارایرنا ، دکترمهدی گلشنی درهمایش قرآن و علم در جمع دانشجویان و اعضای جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: اغلب دانشمندان درچند سده گذشته به مطالعه طبیعت و آثار خلق شده از سوی خداوند می‌پرداختند و درهمه شرایط ، خداوند را حاکم براین دانسته‌های خود می‌دانستند اما همزمان با دوره روشنگری، مبحث تفاوت میان علم و دین از سوی برخی افراد مطرح شد. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم افزود: علم دینی از دو منظر نظری و عملی قابل بررسی است از منظر نظری، علم غربی پاسخ‌گوی بسیاری از مسایل است اما زمانی که این عمل در محدوده فراتر از این موضوع یعنی مسایل روح و انسان مطرح می‌شود ، نمی تواند پاسخگوی مسایل دیگری همچون تجربه و آزمایش باشد.
این استاد دانشگاه ، علم بدون اعتقاد به اخلاق و معنویت را دستاویزی برای برخی ابرقدرت‌ها عنوان کرد و گفت: 25 تا 50 درصد از دانشمندان جهان از توانایی علمی خود در مسیر تخریب محیط زیست و انسان‌ها استفاده می‌کنند از این‌رو تنها ارزش‌های دینی می‌تواند به کمک دانسته‌های علمی بیاید تا توسعه علمی در مسیر رفاه جهان حرکت کند. گلشنی همچنین تاکید کرد: تمام علوم کشف شده در دنیا در آیات قرآن نهفته است و به همین سبب می بایست ، مسلمانان علوم را زودتر از سایر افراد با تکیه به آیات قرآن فرابگیرند اما این به این منزله نیست که مسلمان به دنبال پیداکردن آیات قرآنی علوم کشف شده باشند و آن را تشریح و تفسیر کنند. وی گفت: نباید قرآن را در ردیف مسایل علمی زودگذر قراردهیم چراکه قرآن کتاب هدایت است و ما می‌توانیم با معرفت‌شناسی و الهام از آیات قرآن به دنیای علوم دینی پابگذاریم. نویسنده کتاب علم و قرآن بیان کرد : این کتاب به این موضوع می‌پردازد که فلسفه‌ای که بر اساس آن، قرآن مسلمان‌ها را به مطالعه طبیعت فراخواند، چیست؟ و دو نکته عمده دراین کتاب مشخص کردم یکی فهم آیات الهی در طبیعت و دیگری رفع نیازهای جوامع اسلامی است واین‌ که جامعه اسلامی توحیدی، یک جامعه قوی باشد که بتواند روی پای خود بایستد و از خودش دفاع کند.
مهدی گلشنی، استاد پایه و بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف است . وی در سال 1371 به عنوان استاد نمونه آموزش عالی کشور و در سال 1372 به عنوان استاد ممتاز دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف از سوی وزیر علوم وقت، مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین وی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با سال ها پیشینه تدریس و تحقیق در حوزه ذرات بنیادی، مبانی فیزیک و نظریه کوانتوم است.ک/2 677 /679