آفت ابریشم باف ناجور درجنگلهای غرب مازندران ازحالت طغیان فروکش کرد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/04/20 اقتصاد.آفت.جنگل.مازندران نوشهر - مسوول گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : آفت ابریشم باف ناجور که مناطقی از جنگل های این منطقه را در برگرفته بود از حالت طغیان فروکش کرده است.
یزدانفر آهنگران روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود : اغلب آفت این جنگل ها هم اکنون از حالت لاروی خارج شده و در مرحله شفیره هستند و برخی نیز به پروانه تبدیل شده اند که در این مرحله از زندگی آفت ، خسارت به حداقل می رسد.
وی اظهار داشت : این مرحله را که تا بهار سال آینده ادامه دارد می توان مرحله نهفتگی یا کمون نامید و سرما و باران دو هفته قبل نیز جمعیت ابریشم باف ناجور را تا حدی زیادی پایین آورد و در مجموع وضعیت از حالت بحرانی خارج شد.
وی درباره اقدامات فعلی برای جلوگیری از طغیان مجدد این آفت خاطرنشان کرد : وقتی آفت در مرحله شفیره قرار دارد اقدام خاصی انجام نمی شود ولی اگر دیدیم تخم ریزی آن خیلی زیاد بود در صدد کنترل آن بر می آییم.
مسوول گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران ادامه داد : این آفت در جنگل های کجور و کلاردشت و تنکابن دیده شده ولی در جنگل های تنکابن در حال بررسی هستیم تا معلوم شود نوع آفت همان ابریشم باف ناجور است یا کک لور که آن نیز از آفات نباتی خطرناک محسوب می شود.
آهنگران بیان داشت : پیگیری های لازم برای دریافت اعتبار مورد نیاز صورت گرفته و موافقت های لازم دریافت شده است و چون تا بهار سال آینده برای مبارزه با آفت فرصت داریم امید است این اعتبار اختصاص یابد.
وی در مورد تجهیزات موجود برای مقابله با آفت جنگل گفت : تجهیزات مورد نیاز همچون کپسول گاز و شعله افکن را در اختیار داریم و دیگر اقلام مورد نیاز را هم تهیه می کنیم.
آهنگران اضافه کرد : نیروی انسانی لازم برای مبارزه با آفت از افراد بومی همان منطقه تامین می شود و شوراهای اسلامی روستاها در این زمینه قول همکاری داده اند.
خبر خوش فروکش کردن حمله آفت ابریشم باف ناجور در حالی انتشار می یابد که از اواخر هفته گذشته کارشناسان امورجنگل خبر از شیوع آفت پروانه سفید آمریکایی دادند.
بنابرگزارشهای دریافتی این آفت که با افزایش دمای هوا فعالیتش افزایش می یابد بخشهایی از مناطق جنگلی آستارا تا نکا را فرا گرفته است.
نمونه بارز از حمله این نوع آفت را می توان در درختان حاشیه ای مسیر ارتباطی ساری به قائمشهر مشاهده کرد.
جنگل های هیرکانی در شمال ایران 9/1 میلیون هکتار وسعت دارد و بیش از 30 نوع آفت در آن شناسایی شده است.ک/3 7517/621/503/506 شماره 041 ساعت 10:36 تمام