حاشیه های سخنرانی مقام معظم رهبری درنخستین روز بهار در بارگاه مطهر رضوی ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/01 اجتماعی.سخنرانی.رهبری مشهد - سخنرانی مقام معظم رهبری در جوار بارگاه مطهر رضوی درمیان ابراز احساسات گسترده خیل عظیم جمعیت زائر و مجاور آغاز شد.
به گزارش ایرنا، رواق امام خمینی (ره ) محل سخنرانی رهبر معظم انقلاب از یک ساعت قبل از زمان تعیین شده تکمیل شده بود و جمعیت انبوهی در پشت درها به انتظار ورود بودند.
این مراسم که قرار بودن ساعت 15:30 برگزار شود به دلیل خیل عظیم مشتاقان در صحن ها و رواق ها و هجوم آنان برای ورود به داخل رواق امام خمینی با حدود یک ساعت تاخیر آغاز شد.
بعد از آن با وجود آغاز رسمی برنامه، مردم منتظر در پشت درهای رواق امام خمینی (ره ) با شعارهای مرگ بر منافق ، مرگ بر ضد ولایت فقیه ، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده بر پایبندی خود بر عهد با ولایت فقیه تاکید کردند.
صحن های اطراف از جمله صحن جامع رضوی مملو از جمعیت بود که تعدادی از آنان لباس هایی با عکس رهبر معظم انقلاب بر تن داشتند.
در داخل صحن های حرم مطهر مکان هایی برای راهنمایی زائران و مجاوران به سمت محل سخنرانی پیش بینی شده بود.
با وجود پیش بینی مکان هایی برای پخش سخنرانی رهبری در صحن جامع رضوی و برخی دیگر از صحن ها و نصب پرده های ویدئو پروژکتور، به دلیل اشکال سیستم ها این ارتباط برقرار نشد و مردم به ناچار در صحن ها سخنان معظم له را فقط از طریق بلندگوها استماع کردند.
در صحن های مطهر نیز مکان هایی برای تحویل تلفن همراه مردم اختصاص یافته بود.
تصاویر مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال با عنوان جهاد اقتصادی زینت بخش این مراسم بود که بر روی دست مردم به حرکت در آمده بود.
7490/2713/659/ 3404 شماره 085 ساعت 18:45 تمام