یمن درها رابرای مشارکت شرکتهای آمریکایی در طرح گاز باز می گذارد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/12/73 یمن درپی انعقاد قرارداد گاز با شرکت فرانسوی ( توتال ) ، درهای این کشور رابرای مشارکت شرکتهای آمریکایی هانت /اگزان و انران در یک طرح عمده گاز بازگذارده است .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیکوزیانشریه میدل ایست اکانومیک سروی ( میز) نوشت : فیصل ابن شملان وزیر نفت یمن باارسال یک نامه رسمی به توتال گفته است که ضمن ارائه بهترین پیشنهاد... این شرکت رابه عنوان سرپرست این طرح برگزیده است .
بنابراین گزارش شملان همچنین با ارسال نامه هایی به دو شرکت هانت / اگزان و انران به آنهااطلاع داده است که " برای مشارکت آنها به عنوان اعضای یک کنسرسیوم به سرپرستی توتال در طرح یادشده نیز در باز است ." قرار است درچارچوب این طرح سالانه از سال 2001 میلادی حدود پنج میلیون تن گازمایع طبیعی در حوزه های " معارب و جاف " درشمال یمن که 450 میلیارد مترمکعب ذخایر اثبات شده دارد تولید شود .

سرخط اخبار اقتصاد