المانیها سوء استفاده کنندگان اصلی از محصولات فکری تولید امریکا # نیویورک خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/11/73 درشرایطی که امریکا جنک تجاری خود علیه چین را به دلیل عدم رعایت حق تولید محصولات فکری مطرح ساخته است . بررسیهای انجام شده نشان می دهد المانیها بیشترین زیان را دراین زمینه به شرکتهایی امریکایی وارد می کنند .
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت اتحادیه بین المللی مایملک فکری اعلام کرده است که شرکتهای امریکایی به دلیل تولید و تکثیر غیر مجاز محصولاتشان دردامنه وسیعی از تولیدات از نوار موسیقی و فیلم گرفته تا نرم افزارهای کامپیوتری سالانه 15 تا 17 میلیارد دلار زیان می بینند .
شرکتهای امریکایی مدعی هستند که درکشورهای مختلف جهان باتولید و تکثیر فیلمهای سینمایی نوارهای ویدئویی . دیسکها و نوارهای موسیقی و از همه مهمتر برنامه های نرم افزاری کامپیوتری ، حقوق تالیف . تولید واختراع را رعایت نکرده و به دزدی محصولاتشان می پردازند .
مقامهای امریکایی دو هفته پیش تهدید کردند که درصورتیکه دولت پکن موافقت لازم برای جلوگیری از تولید و تکثیر محصولات فکری شرکتهای امریکایی را به عمل نیاورد از تاریخ هفتم اسفند 73 به اعمال 100 درصد تعرفه برروی حدود یک میلیارد دلار کالای صادراتی چین به امریکا دست خواهند زد . مقامهای دولت پکن نیز تهدید کرده اند که درچنین شرایطی دست به اقدامهای تلافی جویانه خواهند زد . بااین وجود مسئولان دو کشور طی هفته جاری مذاکرات خود را درچین از سرگرفته اند و اعلام شده که پیشرفتهایی داشته اند .
درچنین شرایطی ، این اتحادیه که دربرگیرنده 1500 شرکت است . اعلام داشته که المان در استفاده غیر قانونی محصولات فکری شرکتهای امریکایی در رده اول جهانی قرارداشته و دراین کشور سالانه 2/1 میلیارد دلار دزدی انجام می شود . دراین زمینه کشورهای چین با 866 میلیون دلار و روسیه با 805 میلیون دلار درجایگاه دوم و سوم قراردارند و ایتالیا و برزیل به ترتیب با 611 و 436 میلیون دلار در رتبه های بعدی قرارمی گیرند .
این اتحادیه می گوید باوجود اقدامهایی که برای بستن مفرهای فرار وی اجرای قوانین محصولات فکری انجام شده است ، دزدی برنامه های نرم افزاری کامپیوتری به میزان گسترده ای در المان ادامه دارد .

سرخط اخبار اقتصاد