4 میلیاردریال برای بازسازی ونوسازی سیستم فاضلاب دهلران اختصاض یافت0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/11/73 4 میلیاردریال ازمحل اعتبارات ستادبازسازی ونوسازی مناطق جنگزده برای بازسازی سیستم فاضلاب شهرمرزی دهلران اختصاض یافت .
مدیرعامل شرکت اب وفاضلاب استان ایلام گفت این میزان اعتباربرای مجهزکردن54 کیلومترشبکه اصلی وفرعی فاضلاب به سیستم/اگوبندی/هزینه خواهدشد.
مهندس درویشعلی کریمی افزودبااختصاض این اعتبارطرح احداث وراه اندازی یک واحدتصفیه خانه فاضلاب به روش لاگونه درزمینی به مساحت 40هکتاردردو کیلومتری شهردهلران پیش بینی شده است .
به گفته اوازاغازبازسازی ونوسازی مناطق جنگزده استان ایلام/سال 68 " تا یک میلیاردو280 میلیون ریال برای بازسازی ونوسازی 32 کیلومترشبکه اصلی وفرعی اب اشامیدنی درشهرجنگزده دهلران هزینه شده است 0 وی گفت برای بازسازی فاضلاب شهرهای درحال بازسازی ونوسازی سس مهران وموسیان 2 میلیاردو600 میلیون ریال اعتباردرسال74 پیش بینی شده است شهرهای مرزی مهران/دهلران وموسیان جمعاباهفت هزارو950 واحد مسکونی /تجاری /اداری وفرهنگی براثرجنک تحمیلی عراق علیه ایران تخریب شدند.

سرخط اخبار اقتصاد