قیمت پنج محصول در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذای شیکاگو # تهران - خبرگزاری جموری اسلامی 20/11/73 در پایان معاملات بازار بورس شیکاگو در روز سه شنبه قیمت ذرت جو و سویا " لوبیا روغنی " کنجاله و گندم به شرح زیر اعلام گردید .
ذرت / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 3375/2 مه 95 4150/2 ژوئیه 95 4675/2 سپتامبر 95 5150/2 دسامبر 95 5575/2 مارس 96 6225/2 مه 96 6675/2 ژوئیه 96 6875/2 دسامبر 96 5550/2 جو ( 5000 بوشل ) دلار هر بوشل تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 2050/1 مه 95 2525/1 ژوئیه 95 3050/1 سپتامبر 95 3475/1 سویا " لوبیا روغنی " ( 5000 بوشل ، دلار هر بوشل ) تریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 4850/5 مه 95 5800/5 ژوئیه 95 6525/5 اوت 95 6825/5 سپتامبر 95 7000/ نوامبر 95 7825/5 ژانویه 96 8700/5 ژویه 96 0400/6 نوامبر 96 8950/5 کنجاله ( 100 تن ، دلار هر تن ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 80/154 مه 95 10/158 ژوئیه 95 30/162 اوت 95 10/164 سپتامبر 95 10/166 اکتبر 95 40/167 دسامبر 95 60/170 ژانویه 96 80/171 گندم ( 5000 بوشل ، دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 7325/3 مه 95 6375/3 ژوئیه 95 4225/3 سپتامبر 95 4600/3 دسامبر 95 5600/3 اطلاعات فوق اخر روز سه شنبه گذشته به وقت شیکاگو / ساعات اولیه بامداد روز چهارشنبه تهران اعلام گردیده است .

سرخط اخبار اقتصاد