۴ بهمن ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 7014350
T T
۰ نفر
گرایش به سمت تولیدخودروهای ارزان قیمت درامریکا # نیویورک خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/11/73 اختلاف شدید میان افزایش قیمت خودرو شخصی ودرامدامریکائیان تعدادی ازشرکتهای خودروسازی امریکارابران داشته تابرای حفظ مشتری به تولیدخودروهای ارزانترتوجه کنند.
بهای خودروهای شخصی معمولی درامریکاطی چندماه اخیربرای اولین بار درتاریخ این کشور ازمرز 20 هزار دلارفراتررفته است .اگرچه این امر موجب سود مناسب کارخانجات خودروسازی شده اما تعدادی ازانان رابه این فکرواداشته است که راههای تولید خودروهای ارزانترراموردبررسی قراردهند.
درمقابل گروه دیگری نیز وجوددارندکه چنین اقدامی راغیرممکن می دانند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز بهای یک دستگاه خودروی معمولی نو درامریکادودهه پیش 4400 دلاربوده است .چنین خودرویی بااحتساب نرخ تورم دراین مدت ، درشرایط کنونی ارزشی برابر 12800 دلاردارد.هرخانواده امریکایی برای خریدیک خودرو دست اول درسال 1974 باید بطور متوسط یک سوم درامدسالانه خودرامی پرداخت .این خانواده اکنون مجبور است برای خریدخودرو نومعمولی بیش ازنیمی ازدرامدسالانه خودراهزینه کند.متوسط درامدخانوارهای امریکایی درسال 1993 سالانه 37 هزاردلاربوده است .
برخی از مسئولان شرکتهای خودروسازی خاطرنشان کرده اندافزایش قیمت خودرو موجب رویگردانی تعدادی ازمردم امریکاازبازاراتومبیل شده است ، اما انهاگناه رابه گردن سیاستهای اعمال شده ازسوی دولت امریکامی اندازند.
درمقابل ، تعدادی ازکارشناسان تمایل شرکتهای خودروسازی به تولید محصولات مورد توجه افراد متمول راعلت بالا رفتن قیمتها می دانند.عرضه تولیدات تجملی توسط شرکتهای ژاپنی مانند تویوتا وهوندا که مورد توجه اقشار تحصیلکرده و پردرامد بالای امریکاقرارداردس عامل دیگری به سمت کشیده شدن شرکتها به تولیداین نوع خودروها ارزیابی شده است .
نیویورک تایمز می نویسد تعدادی ازشرکتها درنظر دارندازپاییزسال اینده نمونه های ارزانتر خودروهای خودراواردبازارامریکا کنند.به عنوان نمونه شرکت کرایسلر یک مدل جدید پلیموت عرضه خواهدکردکه زیر 15 هزار دلار قیمت خواهدداشت .نمونه تجملی این خودرو درحال حاضر بابهایی بیش از20 هزار دلار بفروش می رسد.
شرکت المانی بی ام و که تا کنون به عرضه خودروهای تجملی در امریکا می پرداخته نیز ازجمله شرکتهایی است که به فروش خودروهای ارزانتر توجه پیدا کرده است .این شرکت برنامه ریزی کرده که دراواخر سال جاری میلادی یک خودرو جدیدبه بازار امریکاروانه کندکه کمتر از 20 هزار دلار ارزش خواهدداشت و درمقایسه بامدلهای گرانقیمت کنونی ان بسیار ارزان به حساب می اید.
اما انچه مسلم است شرکتهای خودروسازی امریکا هر تلاشی انجام دهندنخواهند توانست قیمتها رابه سطحی برسانندکه اقشار کم درامدومتوسط به پائین راازخرید خودروهای دست دوم به سمت مدلهای جدیدونوساز سوق دهند.
ارزانترین خودرو تولیدی درامریکا یک اتومبیل کوچک باموتوری دارای سه سیلندر است که با قیمت 8395 دلار عرضه می شوداما مشتری چندانی ندارد.
تعدادی ازتحلیگران صنعت خودروسازی امریکابراین باورندکه باتوجه به قیمت محصولات واعمال ضوابط قانونی لازم درساخت خودرو ، غیرممکن است که بتوان محصولی عرضه کردکه جوابگوی تقاضای مشتری بوده وکمتر از 8 هزار دلار قیمت داشته است .
حرکت به سوی تولید خودروهای ارزانتر درامریکادرشرایطی است که تعدادی ازمقامهای صنعت خودروسازی امریکا تاکید می کنندکه صرفه جوییهای انجام شده تنهام یتواندمانع افزایش قیمت شودوامکان عرضه خودروهای ارزانقیمتروجودندارد.

سرخط اخبار اقتصاد