قیمت روغن سویا در بازار مبادلات شیکاگو، برنج باسبوس در بازار مبادلات مرکز امریکا،قیمت شکر در بازار مبادلات قهوه،شکر، کاکائو نیویورک و قیمت پنبه در بازار مبادلات پنبه در نیویورک 0 # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/10/73 روغن سویا / 60000 پوند / دلار هر پوند / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز ژانویه 95 2889/0 مارس 95 2785/0 مه 95 2679/0 ژویه 95 2617/0 اوت 95 2572/0 سپتامبر 95 2530/0 اکتبر 95 2507/0 دسامبر 95 2485/0 ...............................................................
برنج با سبوس / 2000 کوت / دلار هر کوت / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز ژانویه 95 610/6 مارس 95 805/6 مه 95 920/6 ..............................................................
شکر / ورلد / / 112000 پوند / دلار هر پوند / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 1502/0 مه 95 1504/0 ژویه 95 1468/0 اکتبر 95 1369/0 مرس 96 1297/0 مه 96 1278/0 ژویه 96 1250/0 اکتبر 96 1228/0 ...............................................................
پنبه / 50000 پوند / دلار هر پوند / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات رعز مارس 95 8818/0 مه 95 8833/0 ژویه 95 8691/0 اکتبر 95 7598/0 دسامبر 95 7270/0 ................................................................
این اطلاعات اخر روز گذشته / ساعات اولیه بامداد امروز/سه شنبه /تهران اعلام شده است 0 هر واحد کوت معادل 100 پوند وهرپوندمعادل 454 گرم است .

سرخط اخبار اقتصاد