تولید گاز طبیعی از دو بلوک برون ساحلی در هلند اغاز شد # تهران - خبر گزاری جمهوری اسلامی 21/9/73 نشریه اوپک / وین تولید گاز طبیعی از دو بلوک برون ساحلی در هلند در مجموع به میزان روزانه 223 میلیون فوت مکعب توسط کمپانی الف پترولند شعبه کمپانی الف اکتین اغاز شد .
بلوکهای / ک 5 ای / و / ک 5 دی / در 75 مایلی شمال غربی / دل هلدر /در دریای شمال واقع است .
برای بهره برداری از مخازن گاز طبیعی دو بلوک برون ساحلی مذکور درهلند دو سکوی حفاری در هر بلوک احداث شده است . گاز طبیعی تولیدی ازبلوکهای ک 5 ای و ک 5 دی هلند قراراست از طریق خطوط لوله انتقال گاز به کالانتسوک / حمل شود .

سرخط اخبار اقتصاد