۱۴ آبان ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 7010588
۰ نفر
بهبود در تراز پرداختهای ترکیه 00000000000000000000000 انکارا خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/8/73 تراز پرداختهای ترکیه طی هشت ماه اول سالجاری میلادی بیش ازیک میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش داشته است .
این در حالیست که تراز پرداختهای ترکیه در مدت مشابه سال قبل 4 میلیارد و 371 میلیون دلار کسری داشته است .
بنا به امار بانک مرکزی ترکیه که روزشنبه انتشار یافت تراز پرداختهای این کشور تنها در ماه اوت گذشته 622 میلیون دلار کسری داشت که دراوت سالجاری بهبود یافته و به 498 میلیون دلارافزایش یافته است .
بهبود در تراز پرداختهای ترکیه طی هشت ماه اول سالجاری میلادی عمدتا ناشی از کاهش شدید واردات این کشور بوده است0 کسری در تراز بازرگانی ترکیه در هشت ماه اول سال گذشته میلادی برابر با 9 میلیارد و 461 میلیون دلار بود که در دوره مورد بحث سالجاری به 2 میلیارد و 978 میلیون دلار رسید0 طی هشت ماه اول سالجاری میلادی واردات ترکیه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5/23 درصد و واردات طلا 79 درصد کاهش یافت و در مقابل درامدهای صادراتی این کشور در مقایسه با دوره های یاد شده 8/13 درصد افزایش یافته است .
بنا بر تراز پرداختهای ترکیه این کشور طی این دوره در مجموع قریب به 5 میلیارد و 890 میلیون دلار از دیون خارجی خود را پرداخت کرد که 3 میلیارد و 450 میلیون دلار ان را اصل پول و دو میلیارد و 440 میلیون دلاردیگر بهره وامهای دریافتی تشکیل میداد0 ترکیه در هشت ماه اول سال گذشته میلادی 5 میلیارد و 62 میلیون دلار از دیون خارجی خود را بازپرداخت کرده بود که 2 میلیارد و 782 میلیون دلار ان را اصل پول و دو میلیارد و 280 میلیون دلاردیگر فرع پول تشکیل میداد0 ترکیه طی این دوره دو میلیارد و 192 میلیون دلار نیز وام میان مدت و بلند مدت دریافت کرده است .
این در حالیست که میزان استفاده از وامهای بلند مدت و میان مدت ترکیه در دوره مشابه سال قبل بالغ بر 3 میلیارد و 340 میلیون دلار بود که موید یک کاهش 9/28 درصدی می باشد0 از سوی دیگر حجم تعهدات کوتاه مدت ترکیه طی هشت ماه اول سالجاری میلادی 6 میلیارد و 724 میلیون دلار کاهش یافته است .
حجم تعهدات کوتاه مدت ترکیه در دوره مشابه سال گذشته میلادی3میلیارد و 126 میلیون دلار افزایش یافته بود0 کاهش اعتبار وامی ترکیه طی سالجاری میلادی در محافل مالی بین المللی در این امر موثر بوده است0 بنا بر همین امار میزان ورود سرمایه خارجی به ترکیه نیز طی این دوره با 8/28 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و به 264 میلیون دلار رسید0 میزان ورود سرمایه خارجی به ترکیه در هشت ماه اول سال گذشته برابر 371 میلیون دلار بوده است .
درامدهای توریستی ترکیه نیز در این دوره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/1 درصد افزایش یافته و به دو میلیارد و 609 میلیون دلار رسید0 هزینه های توریستی ترکیه نیز طی این دوره با 4/4 درصد کاهش به 630 میلیون دلار رسید0 طی این دوره درامد ارزی ترکیه از محل انتقال ارز کارگران ترک شاغل در خارج از این کشور با 1/5 درصد کاهش نسبت به دوره قبل به یک میلیارد و 997 میلیون دلار رسیده است .
50 سطر

سرخط اخبار اقتصاد