۱۳ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7010535
T T
۰ نفر
هیئت رئیسه پارلمان قزاقستان همکاری میان ایران وقراقستان به نفع طرفین است # الماتی خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/8/73 هیئت رئیسه پارلمان قزاقستان اعلام کرد که همکاریهای تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی وقزاقستان درحال افزایش است .
روزنامه سویتی قزاقستان ارگان پارلمان این کشور روز جمعه نوشت از نظر پارلمان قزاقستان گسترش همکاریها بین دوکشور ایران وقزاقستان بسود طرفین است .
رئیس پارلمان قزاقستان اوایل اذرماه برای یک سفر رسمی سه روزه عازم ایران خواهدشد.
۰ نفر