۲۶ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7009367
T T
۰ نفر
کارشناسان وزارت حفظ محیط روسیه نسبت به وقوع یک فاجعه زیست محیطی در دریای خزر هشدار دادند 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مسکو/خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/7/73 کارشناسان وزارت حفظ محیط روسیه در نامه ای برای یکی از ارگانهای سازمان ملل نسبت به وقوع یک فاجعه زیست محیطی در دریای خزر هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس در این نامه که برای مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل ارسال شده/ امده است کارشناسان وزارتخانه مذکور استخراج منابع نفت و گاز سواحل دریای خزر ممکن است عواقب جبران ناپذیری بهمراه داشته و به یک فاجعه زیست محیطی مبدل شود0 به گفته این کارشناسان بیش از 90 درصد منابع ماهی های خاویاری دنیا در دریای خزر میباشد و باید در حفظ ان کوشید0 انها تصریح کردند از دست دادن منابع ماهی های خاویاری دریای خزر با سود حاصله از استخراج نفت و گاز این دریا قابل جبران نیست 0 بنابه این گزارش این کارشناسان خواستار تشکیل یک کمیته مخصوص تحت نظارت /برنامه محیط زیست سازمان ملل /برای حفظ منابع زیست محیطی دریای خزر شده است0 در این نامه تاکید شده است هنوز هیچگونه روش شناخته شده بین المللی برای تصمین حفظ محیط منطقه بی نظیری از نظر ماهی مانند دریای خزر وجود ندارد.این کارشناسان معتقدند کمیته مذکور و گروه کاری ان میتواند نقش اساسی و سازنده ای در تهیه طرح برای ایجاد تعادل و حفظ محیط زیست ابهای دریای خزر و سواحل ان ایفا کند0
۰ نفر