درپی اعتصاب مخالفان 50 کشتی دربندرچیتاگونک بنگلادش منتظرتخلیه بارهستند # داکا- خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/74 اعتصاب احزاب مخالف دولت بنگلادش که خواهان برکناری دولت ابطال انتخابات پارلمانی ماه گذشته/و برگزاری انتخابات جدید دردولت موقت وغیرحزبی هستند باعث توقف تخلیه بار50 فروند کشتی حامل 600 هزار تن کالادربندر چیتاگونک شده است .
روزنامه / ایندپندنت / چاپ داکا روز پنجشنبه نوشت این کشتی هاکه22 فروند ان در اسکله متوقف شده اند بیش از20 روز است درانتظارهستند.
این روزنامه به نقل ازمقامات شرکت کشتی رانی بنگلادش نوشت هرکشتی روزانه بطور متوسط متحمل 10 هزار دلارخسارت می شود.
روزنامه / ایندپندنت / نوشت تنها پالایشگاه نفت بنگلادش در شهر چیتاگونک نیزکه درپی اعتصاب مخالفان دولت انتقال نفت خام ازکشتی مادربه ان متوقف شدباکمبود نفت خام روبرو است.

سرخط اخبار اقتصاد